Osallistava ja moniaistillinen koulutulokkaiden vanhempainilta

Koulutulokkaiden vanhempainilta järjestettiin osallistavana kiertokävelynä koulun tiloissa. Tilaisuus alkoi kouluruokamaistelulla koulun ruokalassa, josta lähdettiin ryhmissä kiertämään koulua. Kaikki vanhempainillan asiat keskusteltiin kävelyn lomassa.

Tavoitteet

 • Huoltajien osallisuus
 • Koulun tiloihin tutustuminen monipuolisesti
 • Keskusteluun rohkaiseminen
 • Kouluruokailun esitely ja ennakkoluulojen vähentäminen

Mitä tehtiin?

Koulutulokkaiden vanhempainilta järjestettiin osallistavana kiertokävelynä koulun tiloissa. Tilaisuus alkoi yhteistyössä Palvelukeskuksen kanssa järjestetyllä kouluruokamaistelulla koulun ruokalassa. Aluksi esiteltiin henkilökuntaa yhteisesti. Siitä lähdettiin ryhmissä kiertämään koulua. 

Kaikki vanhempainillan asiat keskusteltiin kävelyn lomassa. Esimerkiksi kielten luokassa puhuttiin kielen opettamisesta, käsitöistä käsityöluokassa, kierrettiin oppilashuollon tilat ja liikuntatilat.

Miten tehtiin?

Huoltajat kutsuttiin tilaisuuteen yhteistyössä esiopetuksen kanssa ja kotisivujen välityksellä.

Osallistujat

 • Palvelukeskuksesta kouluruokailu
 • Koulun henkilökunnasta koulunjohtaja, johtoryhmä, iltapäivätoiminnan vastuuohjaaja ja alkuopetuksen edustus. 
 • Koulutulokkaiden vanhemmat

Arviointi

Huoltajilta saatiin tilaisuudesta paljon positiivista palautetta.

Materiaalit

Palvelukeskus tarjosi tilaisuuteen kouluruokamaistelun.

Plussat

 • Positiivinen palaute huoltajilta
 • Tilaisuudesta saatiin keskusteleva
 • Koulun tilat tutuiksi huoltajille

Kehitettävää

 • Ensi vuonna pyritään saamaan Palvelukeskuksen edustus mukaan kertomaan heidän toiminnastaan

Tiimi

Katajanokan ala-asteen koulu