Oppilaat tietotekniikan opettajina

Tavoitteet

  • opettajat oppisivat käyttämään uutta teknologiaa
  • oppilaat sitoutuisivat toimintaansa opettajina ja onnistuisivat opettamaan opettajia uuden teknologia käyttöönotossa

Mitä tehtiin?

Pasilan peruskoulun 5. luokan oppilaat opiskelivat lukuvuoden aikana erilaisten IPad-sovellusten toimintaa, robotiikkaa (Lego-robottien ohjelmointia ja rakentamista) sekä tietoteknisten laitteiden käyttöä. Oppilaista koulutettiin ”digiagentteja”, jotka oman luokanopettajansa kanssa perehtyivät robotiikkaan ja tabletteihin, jotka olivat koulussa projektin alussa uusi ilmiö. Uusia työtapoja opittaessa osaamista jaettiin muille opettajille ja oppilaille sitä mukaa, kun menetelmät tulivat tutuiksi.

Miten tehtiin?

Osa oppilaista valmisteli Kahoot!-tietovisoja ja kävivät pitämässä tietovisan toisen luokan oppilaille oppituntien aikana. Oppilaat lisäksi opettivat luokan opettajalle, miten hän voi itse tehdä Kahoot!-visoja ja toimivat opettajien tukena.

Kahoot!-tietovisojen lisäksi osa oppilaista perehtyi robotiikkaan ja Lego-robottien rakentamiseen sekä ohjelmointiin. Kun oppilaat olivat oppineet robottien ohjelmointia, he tulivat oppituntien ulkopuolella opettajien ys-ajalle kouluttamaan opettajia Lego-robottien ohjelmoinnista ja kokoamisesta.

Yksi ryhmä oppilaita sai käyttöönsä Zora-hoivarobotin, joka oli koulullamme kolme päivää. Näiden päivien aikana oppilaat perehtyivät Zoran toimintaan ja esittelivät robottia muille luokille. Lisäksi oppilaat hakivat netistä tietoa Zorasta, sen toiminnasta ja robottien toiminnasta yleisesti.

Näiden lisäksi ryhmä oppilaita otti käyttöönsä uusi Ipadeja ja esittelivät niihin ladattuja sovelluksia, esimerkiksi matikkapelejä, ja kävivät muissa luokissa opastamassa IPadien käyttöä ja niiden toimintaa.

Osallistujat

Pasilan peruskoulun 5.-luokkalaiset.

Arviointi

  • Uusia työtapoja opittaessa osaamista jaettiin muille opettajille ja oppilaille sitä mukaa, kun menetelmät tulivat tutuiksi.

Materiaalit

  • Erilaisia tietoteknisiä laitteita ja ohjelmistoja (esim. Kahoot!, Zora-robotit, Lego-robotit)

Plussat

  • Kun yksi opettaja koulutetaan hyvin, hän voi kouluttaa omat oppilaansa opettamaan muita luokkia ja opettajia.
  • Oppilaat olivat hyvin motivoituneita toimimaan opettajina ja hoitivat vastuulliset tehtävänsä esimerkillisesti.
  • Oppilaat olivat hyvin sitoutuneita toimintaan ja aktiivisia.

Kehitettävää

  • Oppilaat voisivat ottaa haltuunsa myös vaativampia tietoteknisiä ohjelmistoja ja opettaa niitä opettajille ja oppilaille

Tiimi

Pasilan peruskoulu