Muovitaskutehtävät auttavat oppilasta yleisopetuksen ryhmässä

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan repussa on muovitasku, johon muut kuin luokanopettaja keräävät oppilasta varten tehtäviä. Opettajat valitsevat sellaisia tehtäviä, joista oppilas selviää ja joiden aihepiirejä hän on harjoitellut. Luokanopettaja voi antaa valmistavan opetuksen oppilaan tehdä muovitaskutehtäviä silloin, kun muut oppilaat tekevät haastavampia tehtäviä. Opettajat lisäävät muovitaskuun uusia tehtäviä säännöllisesti.

Käyttökuvaus

Kannelmäen peruskoulussa käytämme muovitaskutehtäviä reppuvihkon (linkki edelliseen käytäntöön) ohella. Koulussamme valmistavan opetuksen oppilaiden opetuksen koordinoinnista vastaava valo-opettaja huolehtii, että oppilailla on riittävästi sopivia muovitaskutehtäviä mukanaan, mutta yhtä lailla sen voisi tehdä esimerkiksi S2-opettaja ja laaja-alainen erityisopettaja riippuen siitä, miten oppilaan opetus on koulussa järjestetty.

Kannelmäen peruskoulu

Kehittäjätiimi

  • Saara Lehtinen, Kannelmäen peruskoulu
  • Irina Haahtela, Kannelmäen peruskoulu