Muotoiluoppimisella osallisuutta koulutyöhön

Etsimme 7. luokkalaisten kanssa kehityskohteita kouluarjestamme. Käytimme pohjana Helsingin kaupungin muotoilupolkua soveltaen ja Matka palvelumuotoiluun -kirjan vinkkejä.

Tavoitteet

 • Lisätä oppilaiden osallisuutta omaan koulutyöhön muotoiluoppimista hyödyntämällä
 • Tylsien koulutehtävien korvaaminen mielekkäämmillä

Mitä tehtiin?

Oppilaat laativat tuntimallin 45 minuutin oppitunnille, jossa he pureutuvat yhteen havaitsemaansa koulun ongelmista, sekä suunnittelivat haasteesta julistemallin, jossa olisi esitelty erilaisia toiminnallisia tehtäviä haasteen ratkaisemiseksi. Tuntimalli piirrettiin kartongille ja otettiin kokeiluun kuvataiteen tunnilla soveltaen mallia 90 minuutin oppituntiin. Oppilaat käyttivät pohjana sovelletuin osin Helsingin kaupungin muotoilupolkua sekä vinkkejä Matka palvelumuotoiluun -kirjasta.
 

Miten tehtiin?

Kiersimme koulua pienryhmissä merkaten punaisella epämiellyttävät tai tylsät paikat ja vihreällä paikat, joissa viihdyimme. Samoin koulupäivän aikajanaan merkitsimme punaisella hetket, jotka syystä tai toisesta ovat epämukavia ja vihreällä mukavat hetket.­ Apuvälineinä meillä oli koulumme pohjapiirros A3-kokoisena, sekä tavallisen koulupäivän aikajana. Pienryhmät valitsivat haasteista yhden haasteen jatkotyöskentelyä varten.

Yksi pienryhmistä keskittyi case-esimerkkiin nimeltä ”Tylsät kirjalliset tehtävät”. Saadaksemme tarkemman käsityksen muotoiluhaasteesta kysyimme viisi kertaa “Miksi?” Esimerkiksi: ”Miksi kirjalliset tehtävät on tylsiä?” ”Koska ne niitä on niin paljon” ”Miksi” ”Koska meillä ei ole läppäreitä” ”Miksi?” Ja niin edelleen. Lopulta meille selvisi, ettei ongelma ole se että kirjalliset tehtävät ovat tylsiä, vaan ennemminkin se, että tehtävät ovat yksipuolisia.

Osallistujat

Arabian peruskoulun 7.luokkalaiset.

Arviointi

Tuntimallia kehitetään edelleen, joten arviointi on yhä kesken. Juliste toiminnallisista tehtävistä on vielä tekemättä.

Materiaalit

 • A3 kokoinen koulun pohjapiirros
 • Kartonkia tuntimallin kehittämistä varten
 • Julistepaperia toiminallisten tehtävien kirjoittamista varten
 • Kyniä, tusseja ym.
 • Helsingin kaupungin muotoilupolku
 • Matka palvelumuotoiluun -kirja

Plussat

 • Oppilaat osallistuvat koulun kehittämiseen
 • Oppilaat ratkaisevat oikeita ongelmia

Kehitettävää

 • Tuntimalli pitäisi esitellä myös muille luokkaa opettaville
 • Kaikkien muotoiluhaasteet eivät olleet yhtä helposti toteutettavia, joten välillä on haastavaa säilyttää tasapaino ideahulluttelun ja toteutettavuuden välillä

Tiimi

Arabian peruskoulu