Monimuotoryhmä auttaa eriyttämisessä ja helpottaa luokanopettajan työtä

Järjestetään pienryhmäopetusta samanaikaisopetuksena 2-4 oppilaan ns. monimuotoryhmälle. Monimuotoryhmässä voi olla mukana inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaan lisäksi lukemista harjoitteleva suomalaistaustainen oppilas tai muutoin tukea tarvitseva oppilas ja suomea paljon pölpöttävä tukioppilas.

Pienryhmässä valmistavan opetuksen oppilas voi turvallisessa ympäristössä harjoitella suomea äidinkielenään puhuvien kanssa ja saa samalla paljon suomen kielen syötettä. Tukea saa näin ollen valmistavan opetuksen oppilaan lisäksi myös toiset tukea tarvitsevat oppilaat.

Järjestely on mahdollista esimerkiksi palkkaamalla S2-opettaja valmistavan opetuksen oppilaan tuomalla resurssilla.  Tällaisen mallin mukaan toimimisen on tarkoitus myös helpottaa luokanopettajan työtaakkaa.

Käyttökuvaus

Herttoniemenrannassa olemme huomanneet, että opettajan on tärkeää luottaa ammattitaitoonsa ja oppilaantuntemukseen muodostaessaan pienryhmiä. Kannattaa pohtia, keiden kemiat kohtaavat ja keiden oppiminen sujuu hyvin yhdessä. On tärkeää luottaa itseensä ja muuttaa tai vaihtaa ryhmää, jos ryhmä ei toimi.

Herttoniemenrannan ala-aste

Kehittäjätiimi

  • Linda Fischer, Herrtoniemenrannan ala-asteen koulu
  • Annikka Peltomäki, Herttoniemenrannan ala-asteen koulu