Makerspace peruskouluun – luovan tekemisen ja jakamisen työtila

Arabian peruskoulussa on muotoiluoppimisen painotus. Halusimme luoda kouluun oppimisympäristön, joka mahdollistaisi luovan työskentelyn, ideoiden jakamisen ja teknologian hyödyntämisen.

Tavoitteet

  • saada työtila, joka konkretisoisi muotoiluprosessia ja toisi sille kiinnekohdan kouluarkeen
  • luoda kouluun oppimisympäristö, joka mahdollistaisi luovan työskentelyn, ideoiden jakamisen ja teknologian hyödyntämisen

Mitä tehtiin?

Suomen muotoilukasvatusseuran (Suomu) kanssa aloimme kehitellä Makerspace-tilaa, jossa olisi osana myös “Mutku Makerspace”-muotoiluopetuksen konsepti. Keväällä 2017 saimme Hundred-rahoituksen ja aloimme suunnitella ja toteuttaa työtilaa oppilastyöpajoissa. FUSE-hankkeen kautta saatiin 3D-tulostimia ja vinyylileikkuri sijoitettua myös samaan tilaan. Green screen -seinällä on mahdollista työstää mediataidetta. Syyskuussa 2017 Arabia Makerspace avattiin ja syksyn aikana on kehitetty toimintaa ja muotoiluprosessin työkaluja seinien sisälle.

Miten tehtiin?

Oppilaat kehittivät tilaan toimintaa, suunnittelivat graafista ilmettä ja maalasivat seiniä. Opettajat ja Suomun väki kehitti toimintoja tilaan ja varusteli työtilaa soveltuvalla teknologialla. Tulevaisuudessa on tarkoitus aloittaa välitunti- ja iltapäiväkerhotoiminta sekä laaja-alainen integrointi aineopetukseen.

Osallistujat

Arabian peruskoulu, HundrED-hanke sekä Suomen muotoilukasvatusseura.

Arviointi

Materiaalit

  • Koululuokka
  • 3D-tulostimet
  • Green screen
  • Mutku Makerspace -muotoiluopetuksen konsepti
  • Vinyylileikkuri

Plussat

  • Maker-kulttuurin tunnuspiirteet yhdessä tekemisestä, osaamisen jakamisesta, kokeilukulttuurista ja 2000-luvun DIY-hengestä sopivat hyvin muotoilupainotukseemme.
  • Oppilaat ja opetushenkilökunta osallistettiin suunnittelu-, kehittämis- ja toteuttamisprosessiin

Kehitettävää

  • Tila ei ole vielä käytössä yhtä laajasti kuin mahdollista: tarkoituksena on aloittaa välitunti- ja iltapäiväkerhotoiminta sekä laaja-alainen integrointi aineopetukseen.

Tiimi

Arabian peruskoulu