Jaksoittain vaihtuvat S2-tunnit joustavat oppilaan tarpeen mukaan

Kouluvuosi on jaettu 5 jaksoon. Jaksojärjestelmä koskee sekä ala- että yläkoulun luokkia. S2-opettajan resurssi eri luokille vaihtelee jaksoittain. Tämä mahdollistaa joissain jaksoissa suurenkin tuntimäärän tietyille oppilaille. Näin S2-opettajan resurssi kohdistuu juuri sinne, missä tuen tarvetta on milläkin hetkellä eniten. Jos esimerkiksi 2. luokalle inklusiiviseen valmistavaan opetukseen tuleva oppilas ei ole käynyt aiemmin koulua, hän tarvitsee varsinkin alussa paljon tukea koululaistaitojen sekä luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseen.

Lukujärjestys muokataan rehtorin ja S2-opettajan kanssa jakson vaihtuessa eri oppilaiden tarpeiden mukaan. Tämä mahdollistaa yksilötunnit paljon tukea tarvitseville esimerkiksi yhden jakson ajan. Tehostetusti kohdennetun resurssin jälkeen oppilas pystyy paremmin seuraamaan oman luokan opetusta, eikä tarvitse enää niin paljon yksilöllistä tukea koko luokan opetuksen lisäksi.

Käyttökuvaus

Pasilan peruskoulussa jaksojärjestelmää on hyödynnetty niin, että S2-opettajan lukujärjestys vaihtelee jaksoittain. Joissakin jaksoissa tietylle oppilaalle S2-tunteja voi olla 2 ja joissakin 5. Jokaiseen jaksoon on kuitenkin varattu jokaiselle valmistavan luokan oppilaalle vähintään 1 pysyvä tunti koko vuoden ajaksi. Esimerkiksi koko vuoden S2-opettaja on 1. luokassa perjantaisin yhden tunnin, mutta 5. jaksossa hän on 1. luokassa koko perjantaipäivän.

Kohdistetulla tuella oppilas on kirinyt esim. matematiikan oppisisältöjä ja mekaanista luku- ja kirjoitustaitoa. Aluksi tuki on ollut yksilöllistä. Taitojen karttuessa ryhmään on voitu ottaa muitakin. Kohdistetun tuen jälkeen kirjalliset tehtävät ja laskeminen omassa luokassa onnistuvat paremmin.

Yksilötunneilla hyviä materiaaleja ovat olleet:

  • Hauska matka: Matkaopas sanoista lauseisiin (Otava)
  • Seikkailujen aapinen, S2-tehtäväkirja (Otava)

Pasilan peruskoulu

Kehittäjätiimi

  • Anna Palo, Pasilan peruskoulu
  • Laura Vasile, Pasilan peruskoulu