Ihminen-​opintojakso lukiossa

Kurssilla kuvaillaan ihmiselimistön anatomisia rakenteita ja fysiologisia toimintoja ja selvitellään niiden biologisia, kemiallisia ja fysikaalisia perusteita. Kurssi on jaettu viiteen teemaan:

  • Aistit ja aistielimet: näkö ja silmä, kuulo ja korva, haju ja nenä, maku ja kieli, tunto ja iho
  • Hermosto ja aivot
  • Peruselintoiminnot: verenkierto, hengitys, energian tuotanto ja -kulutus
  • Liikkuminen: luusto, lihakset, hermoston merkitys
  • Tiedonhankinta: veri- ja virtsakokeet, veren- ja silmänpaine, ultraääni, röntgenkuvaus, TT, PET, magneettikuvaus, koepalat

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää miten lukion biologian, kemian ja fysiikan oppisisällöt yhdistyvät ihmisessä. Opiskelija hahmottaa luonnontieteiden merkityksen elimistön rakenteiden ja toimintojen ymmärtämisen perustana.

Mitä tehtiin?

Kurssiin kuului oppitunteja, joista osan aikana tehtiin kokeellisia töitä. Lisäksi kurssin aikana tehtiin kaksi vierailua. 

Miten tehtiin?

Kurssi toteutettiin yhteisopetuksena niin, että melkein jokaisella oppitunnilla paikalla oli kaikkien kolmen aineen opettaja. Tunnit oli rakennettu aiheiden ympärille niin, että jokaista aihetta tarkasteltiin ainakin kahden oppiaineen näkökulmasta ja useimpia kaikkien kolmen aineen näkökulmasta. Kurssiin kuului myös kokeellista työskentelyä, joita olivat mm. eri aistien testaaminen ja eri elimien tunnistaminen preparoimalla rotta. Kurssin aikan tehtiin kaksi vierailua: toinen Biomedicumiin Meilahteen ja toinen Aalto yliopiston Aalto Brain Centeriin. Kurssin loppupuolella toteutettiin myös roolileikki, jossa ryhmän opiskelijoiden piti vuorollaan toimia lääkärina ja tunnistaa oireiden perusteella potilasta esittävän opiskelijan sairaus. 

Osallistujat

Kurssille osallistui kolmisenkymmentä lukio-opiskelijaa. Kurssi oli suunnattu toisen vuosikurssin opiskelijoille. 

Arviointi

Kurssista ei annettu arvosanaa vaan suoritusmerkintä. Kurssin suorittaminen edellytti säännöllistä läsnäoloa. Kurssin päätteeksi kurssilaisilta kerättiin kurssipalautetta. Kurssin kuluessa keskusteltiin opiskelijoiden kanssa kurssin sisältöön liittyvistä asioista.

Materiaalit

Kurssin opettajat tuottivat pääosan kurssimateriaalista itse. Harjoitustehtävinä käytettiin mm. vanhoja lääketieteellisten tiedekuntien pääsykoetehtäviä. 

Plussat

Kurssi on ollut hyvin pidetty. Kurssilla onnistuttiin hyvin konkreettisesti osoittamaan, miten eri luonnontieteiden tietoaineksen liittyvät usein saumattomasti toisiinsa ja että esimerkiksi lääketieteen problematiikassa kaikkien luonnontieteiden osaamisella on merkitystä. 

Kehitettävää

Kurssimateriaalin tuottamisessa on suuri työ ja olisi mukavaa, jos materiaalista saataisiin enemmän yhtenevä. Kurssin sisällöt muodostivat hyvän kokonaisuuden, mutta myös sisältöjen rajaamista ja kenties uusien sisältöjen tuomista kurssille on tarpeen miettiä. 

Tiimi

Ressun lukio