Ennakoi valmistava opetus lukujärjestyksissä

S2-opettajan ja laaja-alaisen erityisopettajan lukujärjestyksiin varataan etukäteen tietyille tunneille kaksi vaihtoehtoa: valmistava opetus tai muu. Tunnit käytetään muuhun opetukseen, jos inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaita ei tule kyseisenä vuonna. Muu opetus voi olla esimerkiksi ylöspäin eriyttävä äidinkielen ja kirjallisuuden opetus. Tunnit käytetään valmistavaan opetukseen, mikäli kouluun tulee valmistavan opetuksen oppilaita.

On myös mahdollista käyttää osa tunneista valmistavaan opetukseen ja osa muuhun. Lukujärjestykset suunnitellaan ennen lukuvuoden alkua. Rehtori määrittelee, kuinka monta tuntia voidaan käyttää vaihtoehtotunteihin.

Vaihtoehtolukujärjestyksen idea käydään läpi opetushenkilöstön kanssa, jotta opettajilla ei tule yllätyksenä, että luokan S2- tai ELA-resurssi saattaa muuttua kesken lukuvuoden.

Käyttökuvaus

Koska Laakavuoren ala-asteelle tuli pilottivuonna kaksi oppilasta, osa tunneista käytettiin muuhun opetukseen ja osa valmistavaan opetukseen. Alkuperäisessä lukujärjestyksessä vaihtoehtotunnit oli sijoitettu eri luokka-asteille, esimerkiksi valmistava opetus 1. lk / äidinkieli 3. lk.

Päädyimme vaihtoehtona ylöspäin eriyttävään äidinkielen opetukseen, jotta luokanopettaja ei kuormittuisi liikaa, jos järjestely muuttuu kesken vuoden. Luokanopettajille ei tule valtavaa lisätyömäärää, jos esimerkiksi taitavien kirjoittajien ryhmä puretaan kesken vuoden.

Laakavuoren ala-aste

Kehittäjätiimi

  • Vilhelmiina Harja, Laakavuoren ala-asteen koulu