Älypuettavat ja älytuotteet, tutoroppilaat asiantuntijoina

Teknologialuokan oppilaitten ilmiö: Tehtävänä suunnitella älytuote/älypuettava, jossa käytetään ohjelmointia tuotteen toiminnassa. Toteutuksessa hyödynnetään myös 3D-mallinnusta. Ilmiöstä tehdään prosessikuvaus suomeksi ja englanniksi

Tavoitteet

Oppimisen edistäminen, oppilaiden ja opettajien yhteistoiminta ja osallisuus, koulukulttuurin muutos (ks. tarkemmin ”Miten tehtiin”).

Mitä tehtiin?

Syksystä 2015 asti olemme olleet yhteistyössä Yliopiston Co4Lab-hankkeessa. Valitsimme 7. vuosiluokan oppilasprojektiksi hankkeeseen älytuote/-vaateprojektin. Teemme edelleen (kevät 2019) yhteistyötä – projektin nimeksi on vain vaihtunut InnoKomp (vuonna2018). Yhden vuosiluokan sijaan olemme vuodesta 2016 ottaneet hankkeeseen mukaan vain teknologiapainotteisen valintaluokan.

Tutoroppilaan prosessikuvaus toteutuksesta (englanniksi).

Miten tehtiin?

Co4Lab-hankkeen yhteydessä nähtiin selkeänä vaihtoehtona kouluttaa oppilaita samoissa koulutuksissa kuin opettajatkin. Tällöin oppilaista tuli aihealueen asiantuntijoita samaan aikaan opettajien kanssa ja he toimivat oppilasopettajina

Osallistujat

Luokkien 7, 8 ja 9 teknoluokkien oppilaat sekä opettajat (tn, ts, ku, ma, atk, äi, en)

Plussat

  • Oppilaat pääsevät laajentamaan osaamistaan mielenkiintonsa alalla ja tämä tuo lisää potkua heidän intohimoonsa. 
  • Antaa oppilaille täysin uuden kuvan opettamisesta, luo yhteistyö-, esiintymis- ja kommunikointitaitoja, laajentaa teknologia- ja ohjelmointitaitoja, 
  • Tuo opettajille uusia näkemyksiä ja luo uuden yhteisymmärryksen heidän ja oppilaiden välille. 

Kehitettävää

  • Oppilasopettajien eli tutorien osallistaminen laajemmin opetuksessa.

Tiimi

Aurinkolahden peruskoulu