Aapisen ja kuvakirjojen tarinat auki

Inklusiivisen valmistavan opetuksen oppilaat pystyvät seuraamaan tarinoita lukutunneilla muun luokan kanssa samassa tahdissa, kun opettaja havainnollistaa tarinoita riittävästi. Parhaassa tapauksessa toimintatapa tukee luokan muitakin oppilaita, joilla on kielen, kokonaisuuksien hahmottamisen tai keskittymisen kanssa vaikeuksia.

Aapisen tarina omin sanoin 

Kun opettaja kertoo aapisen tarinoita valmistavan opetuksen oppilaille omin sanoin, oppilaat pääsevät seuraamaan aapisen tarinaa samassa tahdissa muun ryhmän kanssa. Tarinaa voidaan lisäksi havainnollistaa kuvin.

Kuvakirjoista elämyksiä 

Valmistavan opetuksen oppilaat pystyvät hyvin osallistumaan opetukseen muun luokan mukana, kun opettaja valitsee luettavaksi kuvakirjoja ja havainnollistaa tarinaa lukiessaan. Kuvat heijastetaan dokumenttikameralla oppilaiden nähtäväksi. Tarinan vaikeimpia käsitteitä avataan selittämällä toisin sanoin ja pantomiimein. Oppilaita voidaan osallistaa luomaan tarinalle äänimaisemaa sopivissa kohdissa.

Valmistavan opetuksen oppilas oppii joitain käsitteitä ja saa kokemuksen yhteisestä kuuntelusta. Ei haittaa, vaikka hän ei ymmärrä tarinan kulkua kokonaan.

Käyttökuvaus

Toimin luokanopettajana Kontulan ala-asteella ja käytössämme on Apilatien Aapinen. Monisteiden selkoversiot ovat aivan liian vaikeita valmistavan opetuksen oppilaille, mutta ne kertovat tarinasta olennaisen opettajalle. Apilatien Aapisen monisteista löytyy myös tulostettaviksi kuvat hahmoista ja sarjakuvia tarinoista. Olen käyttänyt hahmoja konkretisoimaan tarinoita. Hahmot tulostetaan, väritetään ja laminoidaan. Sarjakuvien avulla olen teetättänyt yksinkertaisia kirjoitusharjoituksia jo lukeville ja kirjoittaville valmistavan opetuksen oppilaille. Oppilaat asettavat kuvat oikeaan järjestykseen ja kirjoittavat kustakin kuvasta yhden virkkeen.

Olen kokenut tämän työskentelyn toimivaksi valmistavan opetuksen oppilaiden kanssa. Tosin Aapisen tarinan seuraaminen onnistuu samassa tahdissa muun luokan kanssa vain niiltä valmistavan opetuksen oppilailta, jotka aloittavat ensimmäisen luokan heti syksyn alussa. Tämä toimintatavan myötä olen myös voinut lukea muulle ryhmälle runsaampaa suomenkieltä kuormittamatta valmistavan opetuksen oppilaita liikaa.

Luen oppilailleni myös lyhyitä, muutamassa viikossa luettuja kuvakirjoja. Kaikki oppilaani nauttivat ja hyötyvät näiden tarinoiden kuuntelusta, koska luokallani vain muutamat osaavat seurata pidempää tai kuvatonta tarinaa.

Kontulan ala-aste

Kehittäjätiimi

  • Saara Piippo, Kontulan ala-asteen koulu
  • Aino Kiriama, Kontulan ala-asteen koulu