Uutta luovaa oppimista palkittiin perusopetuksen STEAM-haastekisassa

Asiantuntijaopettajien tiimi palkitsi lukuisia oppilaiden ratkaisuja Helsinki Education Weekillä.

STEAM-asiantuntijaopettajat järjestivät syys-lokakuussa 2020 perusopetuksemme oppilaille avoimen STEAM-haastekisan, jossa oppilaat pääsivät näyttämään omaa osaamistaan, opettelemaan uusia taitoja ja esittelemään omia tuotoksiaan muille. 

Oppilaat osallistuivat kisaan lähettämällä kuvia, videoita ja tekstiä teoksestaan ja sen tekemisestä. Painopiste oli yhdessä tekemisessä ja hauskanpidossa sekä oppilaiden osaamisen näkyväksi tekemisessä.

Kisassa oli haasteita kuudessa sarjassa

  1. Rakenna oma soitin
  2. Pelkkää pahvia
  3. Kierrätystä 
  4. 3D-malli
  5. Koodataan
  6. Valoa pimeyteen

Asiantuntijaopettajien raati palkitsi jokaisen sarjan ansioituneimpia Helsinki Education Weekillä palkintatilaisuudessa 5.11.2020 kunniakirjoin ja Helsinki-tuottein.

Osallistujat suunnittelivat ja rakensivat muun muassa taloja ja soittimia

Aurinkolahden peruskoulun 7E-luokalta haasteeseen olivat tarttuneet HildaEmmaLeona ja Hanna omine ryhmineen. He olivat päätyneet tekemään “Pelkkää pahvia” -haastetta. Tavoitteena oli tehdä uudenlainen tila, ja tuloksena syntyikin erilaisia mielikuvituksellisia torneja, mökkejä ja taloja. Vaikka projekti olikin kaikin puolin onnistunut, Hildan mielestä suunnittelulle olisi voinut varata enemmänkin aikaa. Parasta aurinkolahtelaisten mielestä oli kuitenkin päästä suunnittelun jälkeen tositoimiin ja valmiin lopputuloksen näkeminen. Haastetta tehtiin osana koulun ilmiöopiskelua, ja sitä pystyttiin tekemään eri oppiaineiden tunneilla. Työskentely oli innostavaa, ja jatkossa projektin viimeistelylle toivottiin enemmän aikaa. 

Myös kaksoisvoittaja Kaarlo Puistopolun peruskoulun 3B-luokalta osallistui kisaan “Rakenna oma soitin” ja “3D-malli” -haasteilla. Kaarlon mielestä hauskinta haasteissa oli rakentelu. Myös työkalujen käyttöä tuli opittua työskentelyn lomassa. Kaarlolla riittää projekteja koulun ulkopuolellakin, ja jatkossa hän haluaisi oppia lisää erityisesti sähkö- ja metallitöistä. Kaarlo haluaisi myös jatkossa osallistua STEAM-haastekisaan. 

Vesalan peruskoulun 6BC-luokalta osallistuneet PaavoEhan ja Keiko olivat saaneet pahvilentokoneeseensa ideoita osittain YouTubesta. Haasteellisinta heidän projektissaan oli saada Arduino-elektroniikka toimimaan halutulla tavalla. Tunne siitä, että lentokoneen valmistuttua oli saavuttanut jotain, oli parasta koko projektissa. 

Myös Noel ja Axu samalta luokalta tarttuivat STEAM-haasteeseen. Heidän pianoa soittavassa robotissaan yhdistyivät saumattomasti rakentaminen ja ohjelmointi. Robotti jouduttiin kesken projektin rakentamaan kerran uudelleenkin, mutta valmis robotti soitti kuin soittikin pianoa. Noel ja Axu ovat ylpeitä robotistaan ja osallistuisivat muiden vesalalaisten tavoin uudelleenkin STEAM-haastekisaan.

Mikä STEAM?

STEAM on pedagoginen lähestymistapa, jolla tuodaan erityisesti matematiikan ja luonnontieteiden opiskeluun lisää innostusta ja merkityksellisyyttä. STEAM:issa yhdistellään uutta luovasti mm. tutkimista, ajattelua, kokeilua, rakentelua, ohjelmointia ja muotoilua. STEAM:issa myös korostuu yhteistyö eri tiedonalojen välillä sekä muiden koulutusasteiden ja työelämän kanssa.

Perusopetuksessa STEAM-pedagogista kehittämistyötä tehdään tällä hetkellä erityisesti nk. STEAM-pilottikouluissa yhteistyössä asiantuntijaopettajien tiimin kanssa. Rakenteilla on mm. vuosiluokittainen STEAM-polku keskeisine aktiviteetteineen.