Liikkuvan arjen rakenteita varhaiskasvatukseen

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Rahoittaja: Aluehallintovirasto

Hankeaika: 1.1.2019 — 30.7.2021

Tavoitteet:
Tavoitteena on kehittää ja tarkastella liikuntapalveluiden mahdollisuuksia tuottaa tarkoituksenmukaisia palveluita helsinkiläisille lapsille ja lapsiperheille osana varhaiskasvatusta mutta myös vapaa-ajalla. Hankkeessa tuotetaan uusia liikettä lisääviä toimintamalleja varhaiskasvatukseen liikunnanohjaajien ja varhaiskasvattajien osaamista hyödyntäen. Päiväkodeissa päivitetään liikkumisen suunnitelmat, ja päiväkoteihin mietitään kaupunkitasoisen auditoinnin toteutus. Kokonaisuuden tavoitteena on, että varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumiselle saadaan aikaiseksi mahdollisimman hyvät rakenteet ja puitteet, ja että kaikki Helsingin varhaiskasvatusyksiköt ovat valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman piirissä vuoden 2021 loppuun mennessä.