Funtastic: Motivation starts here

Perusopetus / Töölön ala-asteen koulu

Rahoittaja: Erasmus+

Hankeaika: 1.9.2018 — 31.8.2020

Hankkeen koordinaattori: Colegio Santisima Trinidad, Salamanca, Espanja.

Hankekumppanit: Töölön ala-asteen koulu,  Holla 10-årige skole, Ulefoss, Norja, IMS Private School, Limassol, Kypros ja 201st Primary School St. St. Kiril and Metodiy, Sofia, Bulgaria.

Tavoitteet: Hankkeen lähtökohtana on oppilaiden opiskelumotivaation vahvistaminen perusopetuksessa. Hanke pyrkii rohkaisemaan, tukemaan ja innostamaan oppilaita yhdessä tekemiseen, luovien työtapojen käyttöön sekä teknologian ja pelillisyyden hyödyntämiseen oppimisessa. Hankkeen tarkoitus on kehittää ja toteuttaa oppimista, jossa luokkatasotkin ylittävillä yhteisöllisillä opetusjärjestelyillä ja oppilasta osallistavilla sekä nykyteknologiaa hyödyntävillä menetelmillä, oppiminen muuttuu hauskaksi ja oppilaita innostavaksi. Tavoitteena on kehittää tekemällä ja ketterästi kokeilemalla oppilaiden ongelmanratkaisutaitoja ja osaamista sekä samalla vahvistaa heidän osallisuuttaan ja sisäistä oppimismotivaatiotaan. Oppilaiden kanssa yhdessä kehitetään keinoja arkipäivän tietojen ja taitojen oppimiseen, hyödynnetään mm. mobiilioppimista ja lisättyä todellisuutta sekä opetellaan robotiikan alkeita ja ohjelmointia mm. Legojen ja Spherojen avulla. Hankkeessa oppilaat toimivat aktiivisina oppijina ja pelaajina yhdessä kansainvälisten partnerikoulujen oppilaiden kanssa. Koulut jakavat toistensa osaamista, kokemuksia ja tietoa myös eTwinningin kautta sekä blogien avulla.

Linkki: hankkeen Erasmus+ Project Results Platform -sivu