Digiympäristökehitys Stadin varhaiskasvatuksessa 2023-2024

Suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.8.2023 – 31.5.2025

Tavoitteet:

Laajennamme kansallisiin digitaalisen osaamisen kuvauksiin perustuvan, hyvää digipedagogista toimintaa edistävän Oppijan digipolun varhaiskasvatukseen asti. Ohjaamme henkilöstöämme digivälineiden hyödyntämiseen pedagogisesti perustellulla tavalla. Kehitämme edelleen lasten aktiivisuuteen perustuvan pedagogisen dokumentoinnin toimintatapoja. Tuemme lasten yksilöllistä yhdenvertaisuutta digiosaamisessa sekä vahvistamme heidän tunne- ja vuorovaikutustaitojaan digitaalisissa ympäristöissä. Otamme käyttöön työkaluja, joilla voimme seurata henkilöstön digiosaamisen tasoa ja kehittymistä sekä digipedagogisten tavoitteiden saavuttamista, niin toimintayksiköiden kuin koko kaupungin tasolla. Käynnistämme digitutor-toiminnan ja digivälineiden lainaustoiminnan. 


Yhteystiedot: Marianna Monter, projektisuunnittelija, marianna.monter@hel.fi, p. 040 829 3354