Lukiolaisten oman oppimisen suunnitelman kehittäminen palvelumuotoilun avulla

Oman oppimisen suunnitelma -projektin (OOS) tavoitteena oli kehittää lukioiden pedagogista toimintakulttuuria opiskelijalähtöisemmäksi.

Syksyllä 2017 toteutettujen haastatteluiden ja työpajojen avulla selvitettiin, miten helsinkiläisissä lukioissa tuetaan opiskelijan oman oppimisprosessin kehittymistä. Haastatteluiden perusteella muodostuvan kokonaiskuvan pohjalta projektissa työstettiin tarve ja määritykset oppimisprosessityökalulle. Oppimisen personoinnin hyviä käytänteitä kokeiltiin helsinkiläisissä lukioissa ja parhaat kokemukset monistettiin oman oppimisen suunnitelmaoppaaksi.

Kehitystyössä olivat tiivisti mukana rehtorit, opinto-ohjaajat, opettajat ja opiskelijat. Projektin havainnot, konseptit, tuotteet, oppaat ja suositukset julkaistiin keväällä 2018. Projekti päättyi kesäkuussa 2018 ja havaintoja hyödynnettiin kesällä 2019 toteutetussa koko toimialan kattavan sähköisen oppimisympäristön vaatimusmäärittelytyössä.

Projekti oli osa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta. Mukana kehitystyössä olivat:

  • Lukiokampus 1: Alppilan lukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin kielilukio ja Kallion lukio
  • Lukiokampus 2: Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio ja Mäkelänrinteen lukio
  • Lukiokampus 3: Etu-Töölön lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio ja Vuosaaren lukio

Hankkeen loppuraportti suomeksi ja ruotsiksi:

OOS-projekti: Lukiolaisten oman oppimisen suunnitelman kehittäminen palvelumuotoilun avulla / PEL-projektet: Utveckling av studerandeorienterad bedömning genom servicedesign (PDF)

“The basic idea of design and design-driven education is that students and teachers participate together in the planning, implementation and evaluation of learning projects”

(Heikkilä A.S., Vuopala E. & Leinonen T., 2017)