Tutkiminen ja oppiminen: Kasvien tunnistusretki luontoon

Tässä toiminnassa yhdistyvät tutkiminen, kasvisanojen oppiminen ja luonnossa liikkuminen. Oppilaat etsivät ja tunnistavat tiettyjä kasveja ja valokuvaavat ne. Jos luontoretki tehdään keväällä, voidaan keskittyä kevään merkkien tunnistamiseen. Samalla voidaan harjoitella valokuvaamista.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

Ohjeiden kuunteleminen, liikkuminen ohjeiden mukaan, kasvien tunnistaminen ja nimeäminen, dokumentointi (valokuvaus), kevään merkkien tunnistus verkkopedagogiikan menetelmiä hyödyntäen

Keskeistä sanastoa

Varsi, lehdet, terälehdet, erilaiset kasvuympäristöt (kallio, niitty, lehtimetsä, sekametsä jne.).
Kasvien tunnistusta esim. koivu, pihlaja, kuusi, mänty
Kasvien luokittelua (ylä- ja alakäsitteet, kuten esim. havupuut, lehtipuut, sammalet, jäkälät)

Opettajan rooli

Opettaja antaa ohjeita, seuraa oppilaiden kielenkäyttöä ja huolehtii siitä, että kaikki oppilaat ymmärtävät, osallistuvat ja omaksuvat sanastoa.

Opettaja voi avata ennen retkelle lähtöä keskeiset käsitteet, kirjoittaa ne taululle tai näyttää kuvina (esim. videotykillä Google-kuvahaun avulla).

Opettaja havainnollistaa opeteltavat kasvit: esim. poimii kasvin, antaa sen oppilaalle lausuen sen nimen, oppilas lähettää se jonossa eteenpäin toistaen nimen, jokainen pitää kasvia kädessään toistaen kuulemansa nimen.

Opettaja ohjaa retken jälkikäsittelyn: tuotoksena voi olla kuvasarja löytyneistä kasveista tai luontopäiväkirja kevään merkeistä. Yksinkertaisimmillaan tuotos voi olla sanalista, johon opettaja on kirjoittanut tiettyjen, etsittävien kasvien nimet (ja kuvat) ja oppilas on löydettyään rastittanut ne.

Toisten oppilaiden merkitys

Oppilaat kuuntelevat ja toimivat ohjeen mukaan. He opettelevat luontoon ja kasveihin liittyvää sanastoa ja käyttävät sitä. He kirjoittavat luokkahuoneessa kasvien nimiä valokuvaamiensa kuvien yhteyteen. He voivat myös kirjoittaa luontopäiväkirjaa, jossa kertovat, mitä luontoretkellä on opittu ja mitä kasveja/keväänmerkkejä on nähty.

Eriyttäminen lapsen kielitaidon perusteella

Ei yhteistä kieltä

 • Opettaja havainnollistaa kuvien avulla, millaisia kasveja etsitään.
 • Oppilas valokuvaa tunnistamiaan kasveja

Alkeiskielitaito

 • Opettaja on kirjoittanut kasvien nimet/kevään merkit valmiiksi paperiin.
 • Oppilas etsii ne luonnosta, valokuvaa ja lisää kuviin sopivan tekstin mallin avulla.

Peruskielitaito

 • Oppilas toimii itsenäisesti ja yhteistyössä opettajan antamien ohjeiden mukaan.
 • Oppilas etsii kasveja, valokuvaa niitä ja kirjoittaa niiden nimet muistiinpanoihinsa.
 • Oppilas jakaa kokemuksiaan aktiivisesti muiden kanssa.

Huoltajien osallisuus

 • Oppilas saa kotitehtäväksi kertoa opituista asioista kotiväelle .
 • Virikekuva vihossa, josta kerrotaan kotona omalla äidinkielellä
 • Muita ideoita vanhempien kanssa tehtävistä yhteisistä kotitehtävistä:
  • sanalista käsitellystä aiheesta (käännös omalle kielelle)
  • jokin aiheeseen sopiva verkosta löytyvä peli
  • oman kotimaan/ vanhempien kotimaan kasvillisuudesta keskustelu kotona, esim. mitkä kasvit ovat siellä yleisiä.