Tunnetaidot Käpylässä

Käpylän peruskoulussa jaetaan joka viikko tunnetaitoharjoitesivustosta yksi lyhyt tunnetaitoharjoite, jota tehdään kerran tai useammin viikon aikana koko koulussa kaikissa ryhmissä.

Kuvassa Käpylän peruskoulun Hyvä Me -tunnetaitojen kuukausittaiset teemat lukuvuoden aikana.

Tavoitteet

Tavoitteena on kasvattaa koko koulun kaikkien oppilaiden hyvinvointia, kehittää tunnetaitoja, parantaa ryhmäytymistä sekä lisätä oppilaiden kouluun ja luokkaan kiinnittymistä.

Käytännössä

Koulun hyvinvointityöryhmä tuottaa joka viikko yhden harjoitteen koko koululle. Se jaetaan kaikkien käyttöön viikkopostissa. Rehtori nappaa harjoitteen tai jonkun osan siitä viikoittaiseen, perjantaina pidettävään aamunavaukseen, joka on joko nauhoitettu tai suora lähetys. Osin sama aamunavaus tulee myös kirjallisena Wilman kautta kaikille, joten se voidaan lukea myös luokassa ja harjoitteeseen palata yhä uudelleen ja uudelleen.

Miten huomioidaan osana toiminnan tai oppimisen arviointia?

Kyselyillä arvioidaan sitä, kuinka paljon harjoitteita on tehty ja kuinka niiden tekeminen näkyy oppilaiden ja ryhmien työrauhassa, kouluviihtyvyydessä ja tunnetaitojen kehittymisessä.

Mitä materiaaleja, välineitä ja resursseja toteutukseen tarvitaan?

Tunnetaitojen harjoitteluun tarkoitettu koulun oma sivusto ja tunnetaitoharjoitepankki.

Ohessa esimerkkinä erityisesti vuosiluokille 7-9 suunnattu materiaali Yhdeksän porrasta tunnetaitoiseen Käpylään (PDF).

Nämä toimivat hyvin

  • toistettavuus
  • matala kynnys toteuttaa
  • valmiit materiaalit

Näitä asioita tulee vielä miettiä ja kehittää

Tarkemmin on pohdinnassa vielä se, miten harjoitteiden tekeminen konkreettisesti näkyy oppilaiden hyvinvoinnin paranemisessa ja miten sitä voitaisiin tukea vielä paremmin.

Tiimi

Käpylän peruskoulun hyvinvointityöryhmä