Tekstiili- ja muotialan kiertotalous tutuksi

Sitran rahoitus mahdollisti Kiertoon-hankkeen toteutuksen Stadin AO:ssa ja verkko-oppimisympäristön rakentamisen. Rahoituksella on toteutettu opettajille täydennyskoulutusta työpajoihin ja päätösseminaariin osallistumalla. Opiskelijoille on järjestetty 1 – 2 päivän mittaisia kiertotaloustuotteen valmistamisen työpajoja. Hankeryhmä on kartoittanut Ruotsin, Hollannin ja Suomen tekstiili- ja muotialan kiertotaloustilannetta ja -pedagogiikkaa. Kiertoon-verkko-oppimisympäristön sisällön tuottaminen on haastanut pohtimaan digitaalisen oppimisympäristön sisällön tuottamiseen liittyviä asioita.

Tavoitteet

 • vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin  
 • oppia kiertotalousajattelua ja sen soveltamista  
 • vastata tekstiili- ja muotialan uuden tutkinnon perusteiden tavoitteisiin  
 • verkko-oppimisympäristön ja digitaalisen oppimismateriaalin tuottaminen  
 • löytää uusia toimintatapoja jo olemassa olevan vaatteen tai kankaan hyödyntämiseen  
 • materiaalien tehokkaampi hyödyntäminen   
 • uusien tekstiili- ja muotialan toimintatapojen ja työtehtävien kehittäminen 
 • yrittäjyys, kannattava liiketoiminta hyödyntämällä kiertotaloutta 

Mitä tehtiin?

 • hankeryhmä tutustui kiertotalouden liiketoimintamalleihin Ruotsissa  
 • hankeryhmä kartoitti Hollannin kiertotalouspedagogiikkaa  
 • luentoja opiskelijoille ja opettajille  
 • 10 työpajapäivää eri toimipisteissä opiskelijoille ja opettajille  
 • hankeryhmä tuotti sisällön kiertoon.eu –verkko-oppimisalustalle  
 • Kansainvälisen kiertotalousasiantuntija Timo Rissasen videohaastattelu sekä muu video- ja kuvamateriaali  
 • tehdään yhteistyötä TAT, Talous ja nuoret ry:n kanssa ja tarjotaan alustalla heidän bisneskurssejaan 
 • päätösseminaarin Musiikkitaloon, 200 kuulijalle  
 • kiertotaloustuotteen valmistamisen –valinnainen tutkinnon osa tarjottiin opiskelijoille keväällä ja kesällä 2019, jossa testattiin verkko-oppimisalustaa ja tehtiin parannuksia saatujen käyttökokemusten perusteella 

Miten tehtiin?

 • tutkittiin Ruotsin kiertotalouden liiketoimintamalleja vierailemalla Eskilstunan ReTuna-kierrätystavaratalossa sekä Tukholman kiertotalousliikkeessä Beyond Retro  
 • kartoitettiin kiertotalouspedagogiikan tilaa Euroopassa vierailemalla Amsterdam Fashion Institute –oppilaitoksessa sekä Arnhemin Studio Rynissä, jossa suoritetaan tutkinnon osia muun muassa alihankintaprojektien avulla  
 • Remake Ekodesign Oy:n kiertotalousasiantuntija Paula Malleus-Lemettinen luennoi ja piti yhteensä 10 päivää kiertotaloustuotteen valmistamisen –työpajoja Stadin ammattiopistossa, Saimaan ammattiopistossa sekä Vantaan ammattiopistossa
 • hankeryhmä suunnitteli verkko-oppimisalustan rakenteen ja tuotti sinne sisällön sekä video- ja kuvamateriaalia
 • Sitran vinkistä otettiin yhteyttä TAT, Talous ja nuoret ry:hyn ja sovittiin, että jo lukioissa käytössä olleet digitaaliset bisneskurssit lanseerataan ammatillisen koulutuksen puolelle ja liitetään kiertoon.eu-alustalle  
 • hankkeen päätösseminaari tuotettiin kokonaisuudessaan Musiikkitaloon yhteistyössä Stadin ammattiopiston media-alan opettajien ja opiskelijoiden kanssa  
 • keväällä 2019, kiertotaloustuotteen valmistamisen valinnaisen tutkinnon osaa on opiskellut yhteensä 40 Stadin ammattiopiston opiskelijaa joka keskiviikko klo 14-18, tutkinnon osa jatkuu kesäkuun 2019, täysipäiväisesti  
 • kiertoon.eu –verkko-oppimisalustan käytettävyyttä testattu useassa oppilaitoksessa kevään aikana  
 • kiertoon.eu –hanketta ja materiaalia on mainostettu sosiaalisessa mediassa  
 • kesäkuun alussa Syklin Erasmus+ -projektin kansainväliset vieraat tulevat tutustumaan kiertotalousopetukseen ja kiertoon.eu-alustaan 

Osallistujat

 • Stadin ammatti- ja aikuisopiston tekstiili- ja muotialan opiskelijat  ja opettajia
 • koulutuspäällikkö Elina Tirinen, hankkeen johtaminen (rahoitus)  
 • tekstiili- ja muotialan lehtori Outi Kankaanpää, hankkeen toteutus ja yhteistyön koordinointi  
 • tekstiili- ja muotialan opettaja Sirpa Suomalainen-Vesanto, hanketyöskentely  
 • kiertotalousasiantuntija Paula Malleus-Lemettinen, Remake Ekodesign Oy, hanketyöskentely, luennot ja työpajat  
 • Saimaan ammattiopiston, Sammon opiskelijat ja opettajia
 • ammatillisten aineiden opettaja Maija Matikainen, hanketyöskentely  
 • Vantaan ammattiopiston, Varian opiskelijat ja opettajia
 • vaatetusalan ammattiopettaja Suvi Laukkanen, hanketyöskentely  
 • johtava asiantuntija Nani Pajunen, Sitra, ohjausryhmän jäsen
 • asiantuntija Riitta Silvennoinen, Sitra, ohjausryhmän jäsen 
 • toimitusjohtaja Hanna Lusila, Weecos Oy, ohjausryhmän jäsen
 • johtaja Sari Nikkola, SPR Kontti. ohjausryhmän jäsen 
 • ketjuohjauksen päällikkö Tiina Sippula, SPR Kontti, ohjausryhmän jäsen 
 • kehityspäällikkö  Kirsi Kärkäs-Vaittinen, Partex, into Pajat ry, ohjausryhmän jäsen
 • yliopettaja, muotoilu Pirjo Seddiki, HAMK, ohjausryhmän jäsen

Arviointi

 • kerätyn palautteen perusteella opiskelijat ja opettajat kokivat hankkeen tärkeäksi, joka lisäsi tietoutta kiertotaloudesta ja sen mahdollisuuksista sekä haasteista
 • yhteistyö oppilaitosten ja sidosryhmien kesken toimi hienosti 
 • hanke oli suuri ja toteutettiin opetuksen ohella
 • kannattaa varata riittävästi työskentelyaikaa ja -resurssia
 • aihe on niin ajankohtainen ja uusi, välillä usko sisällön tuotanto-osaamiseen oli loppua

Materiaalit

Plussat

 • saavutettiin tavoitteet ja hanke oli merkityksellinen   
 • tietous kiertotaloudesta ja sen haasteista lisääntyi sekä opiskelijoilla että opettajilla ja yleisesti oppilaitoksissa   
 • hankkeeseen osallistui noin 450 opiskelijaa ja noin 15 opettajaa    
 • hanke tavoitti useita sidosryhmiä   
 • yhteistyö eri oppilaitosten kesken, positiivinen tekeminen
 • päätösseminaari onnistui erinomaisesti ja sai paljon kiitosta puheenvuoroistaan sekä toteutuksesta

Kehitettävää

 • opettajien sisällön tuotannon osaamisessa; mentiin niin sanotulla maalaisjärjellä päätellen  
 • kuvamateriaalin suunnittelussa ja toteutuksessa
 • tiedottamisen määrässä aina parannettavaa