STEAM käytännössä: Alakoulun teknologiakasvatus

Mitä? 

 • kaikilla alaluokilla toteutetaan teknologiakasvatusta 1 vuosiviikkotunnin verran
 • sisältöinä on robotiikkaa, ohjelmointia, arjen teknologiaa, ilmiöitä
 • yleisemminkin “teknologia-orientaatio” opetuksessa

Kenelle? 

 • vuosiluokat 1 – 6
 • vähintään puolen vuoden ajan 1 vvt, mutta mielellään jatkuvasti arjessa mukana

Miten? 

 • teknoaskarteluvälineitä, tietokoneita, padeja, Legoja, ynnä muuta materiaalia hyödyntäen
 • tärkeintä kuitenkin on, että rakenteet ovat kunnossa: tuki uusille opettajille, jatkuva sisäinen ja ulkoinen koulutus, työjärjestys…

Onnistumiset?

 • pitkät perinteet
 • tarkkaan mietityt rakenteet

Kehittämistarpeet?

 • henkilökunnan sitouttaminen
 • jatkuva kehittyminen!
 • teknologia on enemmän kuin vain ohjelmointia

Toteuttajayksikkö

Aurinkolahden peruskoulu