Sijoittuminen ajassa ja paikassa

Jakson aikana maantiedossa ja matematiikassa käsiteltiin sijoittumista ajassa ja paikassa oppiaineiden näkökulmista.

Tavoitteet

Syventää oppilaan ymmärrystä

 • sijainnista ja sovituista käytänteistä niihin liittyen ja miksi ne ovat tärkeitä.
 • koordinaatistosta ja miten sen ymmärtäminen voi auttaa pituus- ja leveyspiirien hallitsemisen.
 • aikavyöhykkeistä ja niiden muotoutumisesta, ja miten laskea aikaerolaskuja. Lisäksi kerrattiin ajan yksikönmuunnokset ja aikalaskuja.
 • kartasta ja karttaprojektioista
 • mittakaavan käytöstä ja laskuista mittakaavaan liittyen.
 • GeoGebran käytöstä

Mitä tehtiin?

Ressun peruskoulun 7.-luokkalaiset aloittivat syyslukukauden maantiedon ja matematiikan monialaisella oppimiskokonaisuudella. Oppilaat työstivät erilaisia tehtäviä tavoitteisiin liittyen matematiikan ja maantiedon tunneilla.

Miten tehtiin?

Opettajat olivat etukäteen yhteissuunnitelleet missä järjestyksessä ja aikataulussa asiat käsitellään ja rytmittäneet opetuksen sen mukaan. Opettajat olivat jakaneet vastuun ja oppitunneilla tavoitteita käsiteltiin monipuolisesti molempien oppiaineiden näkökulmista.

Osallistujat

Maantiedon ja matematiikan opettajat, 7.-luokkalaiset

Arviointi

 • Oppilaat keräsivät materiaalia sähköiseen oppimisalustaan, josta opettajat pystyivät yhteisesti seuraamaan oppilaiden etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista.
 • Opettajien yhteissuunnitteluajalla oli mahdollista jakaa kokemuksia.

Materiaalit

 • Office 365
 • Google Maps
 • GeoGebra
 • latlong.net

Plussat

 • yhteistyö
 • tehokkuus
 • aineiden väliset yhteydet ja niiden osoittaminen – monialaisuus

Kehitettävää

 • Visuaalisempi ja ehkä hieman isompi lopputuotos ja sen esittäminen jakson päätteeksi

Tiimi

Ressun peruskoulu