Sääseurantaa yhteistyöprojektina yli kuntarajojen

Pitäjänmäen peruskoulun 9. luokan oppilaat syvensivät ymmärrystä sään perusilmiöistä kirjaamalla säähavaintoja viikon ajan yhdessä neljän eri kunnan ysiluokkalaisten kanssa.

Tavoitteet

  • syventää sään perusilmiöiden ymmärrystä havainnoimalla oman alueen säätä ja vertaamalla sitä muiden mukana olevien koulujen havaintoihin
  • lisätä ymmärrystä mm. matalapaineiden liikkeistä niin lukuina kuin kuvina tehtävän aikana
  • saada oppilaat työskentelemään yhdessä yli kuntarajojen

Mitä tehtiin?

Pitäjänmäen peruskoulun 9.luokan oppilaat kirjasivat säähavaintoja viikon ajan yhdessä neljän eri kunnan ysiluokkalaisten kanssa. Kontaktit koulujen opettajiin oli saatu Facebook-ryhmästä. Mukana tehtävässä olivat Pitäjänmäen peruskoulu Helsingistä, Vistan koulu Paimiosta, Maijamäen koulu Naantalista ja Pitkäjärven koulu Kangasalta. Säähavainnot kirjattiin Google Driveen, lisäksi seurantaa tehtiin kotiläksyinä.

Miten tehtiin?

Havainnoitavat ilmiöt ja mittaustavat käytiin etukäteen läpi oppitunnin aikana. Oppilaat kirjasivat tulokset Google Driveen. Havainnoitavia ilmiöitä olivat lämpötila, pilvisyyden peitto, tuulen voimakkuus, sää sekä mahdollinen sademäärä. Sääseurannan rinnalla oppilaille annettiin tehtäväksi kuvailla jonkin seurantajaksolle osuneen hetken tai jakson säätä seuraavan tehtävänannon mukaisesti:  

“Kirjoita säähän liittyvistä kokemuksistasi kuluneelta viikolta. Voit kertoa yksittäisestä kouluaamusta, iltapäivästä tai illasta tai sitten pidemmästä jaksosta kuluneen viikon aikana. Mainitse kuvauksessasi, mitä ajankohtaa viikosta kuvailit ja millainen sää tuolloin vallitsi. Kerro kuvauksessasi, miten vallinnut sää vaikutti tekemisiisi, harrastuksiisi tai liikkumiseesi ulkona. Kuvaile myös, miltä sää tuntui tai miten sää vaikutti sinuun – nautitko säästä, masensiko sää, ilahduitko, palelitko, hikoilitko toppatakissasi, liukastelitko. Otsikoi kuvauksesi mielesi mukaan.”

Osallistujat

Pitäjänmäen peruskoulu Helsingistä, Vistan koulu Paimiosta, Maijamäen koulu Naantalista ja Pitkäjärven koulu Kangasalta.

Arviointi

Google Driven ominaisuudet mahdollistivat tulosten samanaikaisen kirjaamisen neljässä eri koulussa. Kouluissa oli mahdollista hyödyntää Googlen taulukkolaskentaa, tekstinkäsittelyä sekä esitysgrafiikka. Google Driven käyttö on helppoa ja oppilaat olivat innostuneita myös kommentoimaan mittaustuloksia ja otettuja valokuvia reaaliaikaisesti toisten projektikoulujen oppilaille. Google Driven käyttö onnistuu hyvin myös mobiililaitteilla.

Materiaalit

  • Google Drive & muut Googlen työkalut
  • Säänseurantataulukko

Plussat

  • Kontaktien luominen on helppoa sosiaalisen median avulla.
  • Tiedon jakaminen on palkitsevaa ja oppilaita motivoivaa.
  • Ilmiön havainnointi monipuolistuu ja ymmärrys lisääntyy, kun omia tuloksia voi peilata muualta saatuihin tietoihin.

Kehitettävää

  • Sosiaalista mediaa kannattaisi hyödyntää kuvien jakamisessa (esim. Instagram). Nyt kuvat jaettiin Googlen kautta.

Tiimi

Pitäjänmäen peruskoulu