Ohjelmointia Lego-​roboteilla

Tavoitteet

 • Tavoitteena oli harjoitella ohjelmoinnin perusteita ja rakentamista
 • Lisäksi harjoiteltiin yhteistyötaitoja ja loogista ajattelua

Mitä tehtiin?

 • Harjoittelimme kuudesluokkalaisten kanssa ohjelmointia Lego Mindstorms EV3 -robottien avulla.
 • Aluksi oppilaat rakensivat Lego-autot ohjeiden mukaan.
 • Oppilaat suunnittelivat teipeillä ajoradan ja harjoittelivat Lego-auton ohjelmointia.
 • Aluksi kokeilimme suorittaa radan ohjaamalla autoa vain kahden moottorin avulla.
 • Lopuksi kisasimme siitä, kenen auto suorittaa radan nopeimmin, ja voittajat pääsivät kisaamaan Robot stadissa -tapahtumaan. Koko luokka oli kannustamassa.

Miten tehtiin?

Oppilaat toimivat kahden tai kolmen henkilön ryhmissä. Tässä vaiheessa on hyvä huomioida, että autoja ei tarvitse riittää jokaiselle ryhmälle. Oppilaat voivat ladata oman ohjelmoidun tiedostonsa autoon, jolloin autosta löytyy monta erinimistä tiedostoa. Lopuksi ryhmät voivat kisata, kenen ohjelmointi suorittaa radan nopeiten. Toisessa vaiheessa rataan suunniteltiin esteitä, joiden avulla auto osasi “lukea” rataa sensoreiden avulla. Käytimme apuna ultraäänisensoria esteen havaitsemiseen ja gyro-sensoria käännöksen kulman määrittämiseen.

Osallistujat

Koko luokka, mutta kisan voittajat pääsivät kisaamaan Robot stadissa -tapahtumaan.

Arviointi

 • Oppimisessa käytettiin vertaisarviointia.

Materiaalit

 • Lego EV3 -rakennussarjat
 • Teippiä
 • Laatikoita

Plussat

 • Motivoiva tapa oppia ohjelmointia ja loogista ajattelua.
 • Helppo suorittaa hyvinkin eritasoisia tehtäviä.

Kehitettävää

 • Vaatii opettajalta aiheeseen perehtymistä

Tiimi

Puotilan ala-asteen koulu