Millainen kokeentekijätyyppi olen?

Tavoitteena oli auttaa oppilaita tunnistamaan omat opiskelutapansa Popplet-ohjelman ajatuskartan ja tukikysymysten avulla ja antaa heille keinoja kehittyä paremmaksi opiskelijaksi.

Tavoitteet

  • Auttaa opiskelijoita ymmärtämään omat opiskelutapansa
  • Luoda oppilaalle tunne siitä, että omaan koulunkäyntiin voi vaikuttaa ja että opiskelussa voi kehittyä
  • Lievittää mahdollista stressiä tai ahdistuneisuutta, joita opiskelijat voivat tuntea

Mitä tehtiin?

Opiskelijan käydään keskustelu siitä, millainen on hänen tapansa suoriutua koetilanteessa, mitkä tekijät edistävät tai jarruttavat kokeessa menestymistä ja kuinka opiskelija voi harjoittaa omaa toimintaansa. Kokonaisuuteen kuuluu myös ”Tehtävänannon ymmärtäminen” -osuus, joka on osoittautunut monelle opiskelijalle merkittäväksi osaksi koemenestystä.

Miten tehtiin?

Käydään opiskelijan kanssa eri tyypit läpi. Opiskelija täydentää ”Opiskelija X”-osuuden Popplet-ohjelman ajatuskarttaan vastaten tukikysymyksiin, opettaja seuraa työskentelyä ja auttaa opiskelijaa pohtimaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Asiasta käydään keskustelua ja opiskelijalle tarjotaan uusia tapoja työskennellä.

Osallistujat

Kallion lukion opiskelijat ja erityisopettajat.

Arviointi

  • Asiaa seurataan säännöllisin tapaamisin ja erityisopettaja on yhteydessä aineenopettajiin.

Materiaalit

  • Popplet-ohjelma

Plussat

  • Rauhallinen hetki opiskelijan kanssa, opiskelija tulee ajatelleeksi asioita, joita ei ole ennen ajatellut.
  • Itsetutkiskelu ja itsensä auttaminen.
  • Oman tyyppinsä tiedostaminen ja mahdollisten ratkaisukeinojen siirtyminen suoraan koetilanteeseen.
  • Muiden mahdollisten asioiden esiin tulo (esim. ahdistuneisuus, paniikki).

Kehitettävää

  • Harjoitusten laatiminen työn seuraamiseksi

Tiimi

Kallion lukio