Luova toiminta: Luokan oma räppi

Toiminnan tavoitteena on lasten sanavaraston rikastuttaminen ja kertovan puheen tukeminen suomen kielellä ja äidinkielellä. Luokan yhteinen räppi tuotetaan siten, että jokaiselta oppilaalta tulee siihen vähintään lause tai sana aiheeksi valitusta teemasta.

Luokassa tutustutaan ensin erilaisiin runo-, riimi- ja räppiteksteihin. Yhdessä valitaan räpin teema tai kerätään vain erilaisia ja monikielisiä sanoja. Kirjastosta on voitu lainata esim. Ipanapa 1 -levy Hip Hoppii englantii. Tältä pohjalta lähdetään työstämään luokan yhteistä räppiä.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

 • tutustutaan johonkin lasten rap-kappaleeseen yhdessä
 • tehdään yhdessä oppilaiden valitsemista sanoista räppi
 • valmis esitys voidaan esittää tai videoida ja näyttää esim. kummiluokalle ja vanhemmille
 • jatkotyöstäminen: oppilaat voivat myöhemmin kirjoittaa omia rap-kappaleita esim. pareittain. Näissä voidaan hyödyntää oppilaiden omia äidinkieliä.

Keskeistä sanastoa

 • runo, riimi, säe, rap/ räppi, rytmi, liike
 • räppiin valitun teeman sanasto

Opettajan rooli

 • opettaja tutustuttaa oppilaat rap-musiikkiin
 • ohjata oppilaita sanojen keksimisessä ja säkeiden luomisessa
 • rohkaista oppilaita itseilmaisuun
 • työskentelyvaiheiden ja lopputuloksen dokumentointi, esim. kuvaaminen videokameralla

Toisten oppilaiden merkitys

 • yhteinen tekeminen lisää oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta

Eriyttäminen oppilaan kielitaidon mukaan

Ei yhteistä kieltä

oppilas tuottaa yhteistä räppitekstiä varten suomen- tai omankielisiä sanoja
oppilas osallistuu yhteisen räpin esittämiseen

Alkeiskielitaito

oppilas tuottaa yhteistä räppitekstiä varten suomen- tai omankielisiä sanoja
oppilas osallistuu yhteisen tekstin tekemiseen ja esittämiseen

Peruskielitaito

oppilas keksii yhteistä räppitekstiä varten suomen- tai omankielisiä sanoja
oppilas riimittelee ja muodostaa kokonaisia säkeitä
oppilas osallistuu yhteisen tekstin tekemiseen ja esittämiseen

Huoltajien osallisuus

Valmis räppi voidaan esittää vanhemmille tai näyttää se videolta esim. vanhempainillassa