Lukupiirit kaunokirjallisuuden tutkimuskeinona

Oppilas lukee kaunokirjallisuutta ja innostuu omaehtoisesta lukemisesta. Soveltuu vuosiluokille 3-6, mutta myös ylemmille luokka-asteille. Tarvittavat materiaalit: Lasten ja nuorten romaaneja, A5-vihko, lukupiirisymbolit tulostettuna.

Oppilaat jaetaan 2-4 henkilön ryhmiin. Ryhmä valitsee luettavaksi yhden kirjan opettajan antamista vaihtoehtoista. Vaihtoehtoisesti voi käyttää kirjamaistiaismetodia: Kuusi kirjaa kiertää ryhmässä, jokaista kirjaa luetaan alusta neljä minuuttia. Ajan loputtua kirjataan muutama havainto kirjasta ja annetaan 1-5 tähteä kirjalle. Tämän jälkeen vaihdetaan kirjaa, ja luetaan taas äänimerkistä äänimerkkiin. 

Oppilailla on käytössään lukupiirivihko, jonka sisäkanteen liimataan kuva lukupiirisymboleista. Ensimmäisellä lukupiiritunnilla luetaan lukupiirikirjasta esimerkiksi ensimmäinen luku, ja harjoitellaan lukupiirivihon täyttämistä. Lukupiirivihkoon piirretään tai liimataan symbolien kuvat. Oppilas täydentää omin sanoin vastauksen jokaisen symbolin viereen. Lukupiiriryhmä sopii seuraavalle lukupiiritunnille kotona luettavat sivut, ja merkitsee lukupiirivihon uudelle sivulle seuraavan tunnin päivämäärän sekä luettavat sivut. 

Lukupiiritunti on kerran viikossa, ja lukupiiritunnilla keskustellaan ryhmissä luetusta jaksosta. Jokainen ryhmän jäsen kertoo vastauksensa lukupiirivihon kysymyksiin, ja keskustelee näistä. 

Yhden kirjan lukemiselle voi asettaa aikarajan, esimerkiksi neljä viikkoa. Lukupiiriryhmän vastuulla on sopia luettavat sivut niin, että kirja tulee luettua määräajassa. 

Työskentelyn lopuksi pidetään esitys luetusta kirjasta koko luokalle. Esitys sisältää kirjan arviointia ja ryhmän toiminnan arviointia.

Lukupiirityöskentelyn tueksi voi ottaa lukupiirisymbolien värisiä pieniä pahvilappuja, jotka oppilaat laittavat sinitarralla kiinni symbolia vastaavaan kohtaan. Tämä tukee etenkin kehittyviä lukijoita.