Liikutaan yhdessä: Pukemistilanne

Hyödynnetään pukemistilanne kielenoppimistilanteena. Käytetään pukemiseen liittyviä sanoja ja käsitteitä. Harjoitetaan myös motorisiin taitoihin liittyvien käsitteiden opettelua ja vahvistetaan jo aiemmin opittua.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

Aikuinen on mukana pukemistilanteessa hyödyntäen sitä myös liikunnallisena hetkenä, joka mahdollistaa sekä hieno että karkeamotoristen taitojen harjoittamisen sekä niihin liittyvän sanaston omaksumisen ja käyttämisen.

Keskeistä sanastoa

 • kumartua, kurkottaa, taivuttaa, istua, seisoa, koukistaa, vetää, työntää, nostaa, kävellä, pukea
 • ylös, alas, viereen, päälle, alle, kiinni, auki
 • jalat, varpaat, kädet, sormet, pää, takamus, vatsa, selkä
 • vaatteet esimerkiksi villatakki, villahaalari, villasukat, pipo, lakki, hattu, kypärälakki, huivi, sormikkaat, lapaset, kurarukkaset, rukkaset
 • enemmän, vähemmän, yhtä monta, pari, erilainen, samanlainen
 • värit ja lukumäärät
 • toimintaohjeet esimerkiksi kävele eteiseen, mene seisomaan jonoon, hypi tasajalkaa vessaan, nosta kädet ylös, työnnä käsi hihaan, nouse ylös, kyykisty, ojenna käsi, laita kengät jalkaan, mene ulos, vedä lahkeet alas, riisu paita pois, nosta toista jalkaa ylös, solmi kengännauhat kiinni, nosta housut ylös vyötärölle

Jatkotyöskentely

 • puetaan kotileikissä nallea tai nukkea nimeten samalla vaatteita ja kehon osia sekä sanoittaen pukemista, esimerkiksi ”laitetaan nallelle housut jalkaan” tai ”sinun pitää nostaa nallen kädet ylös, jotta saat vedettyä paidan nallen päälle”
 • lapset saavat pukea vaatteita nallen päälle esimerkiksi päiväpiirissä aikuisen ja toisten lasten antamien ohjeiden mukaan. Ohjeet voivat olla järkeviä tai hassuja esimerkiksi ”laita hanskat nallen jalkoihin”

Aikuisen rooli

 • aikuinen on aktiivisesti mukana pukemistilanteessa tuoden siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden
 • aikuinen käyttää täsmällisiä käsitteitä, kannustaa lasta juttelemaan, vastaamaan kysymyksiin ja noudattamaan pieniä toimintaohjeita esimerkiksi ”nouse varpaillesi ja ota hattu ylähyllyltä”, ”kumarru ja katso onko sukka penkin alla” tai ”hypi tasajalkaa eteiseen hakemaan kengät”
 • aikuinen iloitsee lapsen onnistumisista ja taidoista sekä lapsen seurasta
 • aikuinen sanoittaa pukemista ja pyytää lasta kertomaan, mitä tapahtuu esimerkiksi ”mitä puet seuraavaksi päällesi?” tai ”osaatko itse solmia kengännauhat?”
 • aikuinen tukee lapsen omia keskustelualoitteita ja antaa lapselle aikaa vastata, kertoa tekemisestään ja harjoitella pukemiseen liittyviä ilmaisuja
 • tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta myös pukemistilanteessa

Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • pukemistilanteessa toistuvat samat käsitteet ja sanasto, lapsen on helppo seurata keskustelua ja osallistua siihen
 • toiset lapset tuovat tilanteeseen uutta sanastoa ja kielellisiä malleja

Lapsen kielitaidon huomioiminen

Ei yhteistä kieltä

 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan kuvien, ilmeiden, eleiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen kautta
 • aikuinen näyttää mallia ja sanoo samalla, mitä tehdään esimerkiksi ”nouse seisomaan” tai ” laita hattu päähän”
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen käyttää lapsen nimeä kiinnittääkseen lapsen huomion puheeseen
 • aikuinen nimeää lapsen vaatteet ja käyttää pukemiseen liittyviä tekemisen sanoja
 • aikuinen käyttää toistuvia fraasimaisia lauseita esimerkiksi ”istut lattialla”, ”mennään ulos”, ”tule tänne”
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista esimerkiksi näyttämällä

Alkeiskielitaito

 • aikuinen kannattelee toimintaa sanoittaen, mitä tapahtuu ja käyttää kuvia vuorovaikutuksen tukena
 • aikuinen rohkaisee lasta toistamaan kuulemiansa sanoja
 • lapsi voi osoittaa ymmärtämisensä joko vastaamalla sanallisesti tai eleellä esimerkiksi näyttäen
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit ja verbit
 • lyhyet kuvailevat lauseet liittyen liikkumiseen tai paikan määreisiin esimerkiksi ”nosta hattu lattialta”, ”ota sukat pois jalasta”, ”vedä kengät pois jalasta”
 • aikuinen rohkaisee lasta vastaamaan kysymällä esimerkiksi ”mihin laitat kengät?” tai ”saatko itse napit kiinni?” ja toistaa lapsen vastauksen lauseena
 • aikuinen antaa lapselle aikaa vastata kannustaen vastaamaan lauseella ja mahdollistaen keskustelunaloitteet

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja rikasta suomen kieltä: verbit, substantiivit, adjektiivit, paikanmääreet, vastakohdat, yläkäsitteet, alakäsitteet esimerkiksi ”saatko vedettyä lahkeet kenkien päälle?”, ” onko hyllyllä enemmän saappaita vai lenkkareita?”
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit, verbit, adjektiivit, matemaattista sanastoa
 • aikuinen antaa pidempiä toimintaohjeita esimerkiksi ”istu penkille ja laita lahkeiden kumilenkit kenkien alle” tai ”mene kävellen eteiseen ja ota saappaat ylähyllyltä”
 • annetaan lapselle mahdollisuus pidempään kerrontaan tekemällä kerrontaa tukevia lisäkysymyksiä esimerkiksi ”missä järjestyksessä ajattelit pukea vaatteet päällesi?” ”mitä sitten tapahtui?” ”millaiset kengät sinulla on tänään?”

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

 • huoltajille kerrotaan, että harjoitellaan pukemiseen liittyvää sanastoa ja pyydetään huoltajia sanoittamaan pukemista omalla äidinkielellä kotona
 • huoltajat ja lapsi voivat valita kotona pukemiseen liittyvän verbin (esimerkiksi seisoa, työntää, nostaa) ja kirjoittavat sen paperille lapsen äidinkielellä (on hyvä kirjata viereen, miten sana lausutaan)
 • lapsi piirtää kotona tai leikkaa lehdestä sanaan liittyvän kuvan ja kuva laitetaan seinälle sanan viereen