Liikutaan yhdessä: Palloleikki

Leikitään yhdessä palloilla. Lapset valitsevat itselleen pallon. Aikuinen kertoo leikkiohjeet.

 • lapset saavat aluksi vapaasti heitellä palloja
 • heitetään oma pallo annetun ohjeen mukaan. Lapsi heittää pallonsa esimerkiksi lattialla olevaan ämpäriin tai vanteeseen. Heittovuoro annetaan lapsen nimellä, pallon värin, koon tai pallossa olevan kuvion mukaan
 • lapsi antavat ohjeita toisille, esimerkiksi minne pallo heitetään ämpäriin, koriin vai vanteeseen
 • palloa kuljetetaan kantaen käsillä tai jaloilla, vieritetään, pompotetaan tai heitetään
 • lapset vuorollaan näyttävät tai kertovat, miten ja minne palloja kuljetetaan
 • palloja voidaan myös kuljettaa johonkin paikkaa, joka on merkitty värillä

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

 • palloleikissä ei tarvitse välttämättä tuottaa suomen kieltä vaan pystyy toiminnalla liittymään yhteiseen tekemiseen kavereiden kanssa
 • leikissä harjoitellaan värejä, verbejä ja vuorotteluun liittyvää sanastoa

Keskeistä sanastoa

 • lasten nimet, pallo, käsi, jalka, ämpäri, vanne, kori
 • lukumäärä, nopeasti, hitaasti, äkkiä, eteen, taakse, ylös, alas, matalla, korkealla,
 • vierittää, heittää, kantaa, kuljettaa, viedä, potkia, pompottaa
 • värit, iso, pieni, pyöreä, pehmeä, kova, raidallinen, kuviollinen, kukallinen

Aikuisen rooli

 • aikuinen valmistelee toiminnon pedagogisen ja kielellisen sisällön sekä miettii pienryhmään osallistuvat lapset, jotta vuorovaikutus toteutuu
 • aikuinen osallistuu palloleikkiin yhdessä lasten kanssa
 • aikuinen tukee lasten omia pallotteluideoita vahvistaen ja rikastaen niitä esimerkiksi ehdottamalla erilaisia tapoja kuljettaa palloa
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi. Osallisuus on tunnekokemus, jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri

 Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • pallottelussa toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen
 • toisen lasten kanssa syntyy yhteinen ilo pallottelussa, kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • lapset tuovat palloleikkiin uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • toiminta esitellään lapselle kuvan avulla (valokuva, digiväline, kuvitettu päiväjärjestys)
 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen auttaa kuvien avulla lasta ymmärtämään, mitä palloilla tehdään
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen nimeää palloleikin välineet esimerkiksi pallo, käsi, jalka
 • aikuinen käyttää leikkiin liittyviä toistuvia sanoja esimerkiksi heittää, kantaa
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista

Alkeiskielitaito

 • aikuinen kannattelee palloleikkiä sanoittaen mitä leikissä tapahtuu.  Eleet, ilmeet ja kuvat ovat vuorovaikutuksen tukena
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit ja verbit
 • lapsi voi osoittaa ymmärtävänsä vastaamalla näyttäen tai sanallisesti
 • aikuinen tuo havainnollisesti esiin leikissä tarvittavat sanat ja käsitteet, esimerkiksi vierittää, heittää, potkia, kantaa, värit, pieni – iso, hidas – nopea, edessä – takana
 • aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi ” heitetään keltainen pallo”, ”mikä tämä on?” tai ”mitä sinä teet?”, lasta rohkaistaan vastaamaan lauseella

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä esimerkiksi ”tähän koriin mahtuu viisi isoa ja kolme pientä palloa”
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit, verbit, adjektiivit, matemaattista sanastoa
 • kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta esimerkiksi ”miksi valitsit tämän pallon?”, ”mihin kuljetat pallon?”, ”kenen vuoro on minun jälkeen?”, ”kenellä on pienin pallo?”
 • lapselle annetaan aikaa muodostaa lauseita ja mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta, esimerkiksi sopimalla ketkä heittävät pallonsa siniseen vanteeseen
 • palloleikissä voidaan jo käyttää moniosaisia ohjeita esimerkiksi ”hae pieni, raidallinen pallo korista”

 Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

 • järjestetään yhteinen liikuntatapahtuma, jossa on tarjolla erilaisia tehtäviä kuten pallon heittoa vanteisiin, polttopalloa ja pallon vieritystä narua pitkin