Liikutaan yhdessä: Metsäretki

Mennään lasten kanssa metsään. Metsä tarjoaa eri vuodenaikoina erilaisen sanaston. Retki sisältää esimerkiksi erilaisia luontotehtäviä, leikkimistä ja liikkumista.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

 • tutustutaan yhdessä lasten kanssa retkipaikan ympäristöön: näyttäen, etsien, löytäen, havainnoiden, nimeten, kokeillen ja liikkuen.
 • retken jälkeen kokemuksiin palataan lasten kanssa yhdessä esimerkiksi kuvin, kerättyjen materiaalien ja yhteisten keskustelujen kautta.

Keskeistä sanastoa

 • kävellä, juosta, istua, kiivetä, tasapainoilla, ryömiä, hyppiä, kieriä, kerätä, etsiä, rakentaa, laulaa, kuunnella, sataa
 • puu, oksa, kivi, kallio, pensas, käpy, aurinko, pilvi, lintu, orava, jänis, polku, pesä, retki, reppu, eväät, lehti, neulanen, mustikka, lumi
 • värit, pieni, iso, karhea, sileä, märkä, kuiva, kuuma, kylmä, pyöreä, soikea, liukas, lämmin
 • lukumäärät, edessä, takana, päällä, alla, vieressä, ylhäällä, alhaalla

Aikuisen rooli

 • aikuinen tekee kuvat tulevan retken vaiheista ja esittelee ne lapsille ennen retkeä
 • aikuinen osallistuu retkellä luonnossa leikkimiseen esimerkiksi rakentamalla lasten kanssa majoja
 • tukee lasten omia havaintoja ja ideoita ja rikastaa leikin kulkua esimerkiksi tuomalla leikkiin uuden luontomateriaalin tai esineen
 • tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi. Osallisuus on tunnekokemus, jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri

Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • metsäretkellä toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen
 • toisen kanssa syntyy yhteinen ilo luonnossa liikkumisesta, kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • lapset tuovat metsäretkeen uutta liikkumisen sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaidon huomioiminen

Ei yhteistä kieltä

 • toiminta esitellään lapselle kuvan avulla (valokuva, digiväline, kuvitettu päiväjärjestys)
 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin esimerkiksi ilmeisiin ja eleisiin
 • aikuinen auttaa lasta ymmärtämään kuvien avulla, mitä seuraavaksi tapahtuu esimerkiksi, kun syödään eväät ja palataan retkeltä takaisin
 • aikuinen käyttää retkeen ja liikkumiseen liittyviä toistuvia sanoja esimerkiksi kävellä, juosta, istua
 • aikuinen nimeää asioita esimerkiksi puu, lintu, muurahainen
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista

Alkeiskielitaito

 • metsäretkellä aikuinen sanoittaa, mitä retkellä tapahtuu. Eleet, ilmeet ja kuvat ovat kielen ja vuorovaikutuksen tukena
 • lapsi voi osoittaa ymmärtävänsä vastaamalla näyttäen tai sanallisesti
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit ja verbit
 • aikuinen tuo havainnollisesti esiin retkellä ja leikissä tarvittavat sanat ja käsitteet esimerkiksi kiivetä, kerätä, rakentaa, pieni – iso, päällä – alla, hidas – nopea, edessä – takana
 • aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi ” pieni lintu lentää”, ”mikä eläin tämä on?” tai ”mitä tämä hämähäkki tekee?”. Lasta rohkaistaan vastaamaan lauseella

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä esimerkiksi ”märkää lunta sanotaan nuoskalumeksi” 
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit, verbit, adjektiivit, matemaattista sanastoa
 • kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta: ”miksi kiipesit kivelle?”, ”mihin olet menossa?”, ”milloin lehdet ovat keltaisia?”, ”millainen puu on kesällä?”, ”mitä eroa on kivellä ja kalliolla”
 • lapselle annetaan aikaa muodostaa lauseita ja mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta, esimerkiksi sopii lasten kanssa yhdessä, kuka on kenenkin pari tms.
 • metsäretkellä voidaan käyttää moniosaisia ohjeita kuten ”kiipeä kaatuneen puun yli ja laita oma reppusi ison kiven taakse”

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

 • metsäretki dokumentoidaan ja opeteltuja sanoja voidaan kirjata muistiin lapsen vihkoon tai voidaan antaa retkikuvia kotiin
 • lapset ottavat metsäretkellä valokuva toisistaan liikkumassa erilaisissa asennoissa ja tilanteissa. Valokuvat laitetaan seinälle (tai digiväline) huoltajien nähtäville