Leikkiminen ja liikkuminen: Ympäristöopin sanastoa liikkuen

Tehtävässä etsitään, esitetään ja yhdistellään tiettyyn aihepiiriin liittyviä sanoja (esim. vuodenajat, ilmansuunnat tai vaatteet).

Alkuopetuksen toiminta: Salin tai muun tilan toisessa päässä on sanakortteja, joissa lukee aihepiirin sanoja. Oppilaat jaetaan ryhmiin, ja ryhmästä oppilaat hakevat vuorotellen sanoja. Sanat luetaan ääneen ryhmässä ja järjestetään esim. yläkäsitteiden mukaan. Esim. yläkäsite syksy, alakäsitteet: saapas, sateenvarjo, värikäs lehti.

Sanoja voidaan myös esittää pantomiimina ja toiset arvaavat Esim. ryhmä voi esittää pantomiimina vuodenaikaan liittyviä asioita, ja muut arvaavat, mistä vuodenajasta on kyse. Opettaja voi hyödyntää valmiita sanakortteja (esim. Alias-pelin kortit, Aamu-kuvasanakirjan sanat, Avainsanoja-materiaali).

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

Opitaan opetuksessa käsitellyn aihepiirin sanastoa. Oppiaineen (ympäristöoppi) kieli.

Keskeistä sanastoa

  • vuodenajat
  • ilmansuunnat
  • vaatteet
  • verbejä: hae, etsi, tuo, yhdistä, lue, esitä sekä aihepiiriin kuuluvat
  • yläkäsite, alakäsite

Opettajan rooli

Luokassa on jo käsitelty aihepiiriä. Opettaja ohjaa, innostaa, kielellistää sanoja kuvin ja esimerkein. Toistaa tarvittaessa. Selkeät lauseet.

Toisten oppilaiden merkitys

Jokainen oppilas osallistuu sanojen keräämiseen. Tehtävä ratkaistaan yhdessä.

Eriyttäminen oppilaan kielitaidon mukaan

Ei yhteistä kieltä

  • Oppilas hakee sanakortteja. Osaava oppilas kuiskaa sanan. Oppilas toistaa sanan. Ryhmä auttaa tarvittaessa sanan merkityksen ymmärtämisessä ja yläkäsitteen löytämisessä. Opettaja auttaa tarvittaessa.

Alkeiskielitaito

  • Oppilas hakee sanakortteja, lukee sanan ja sanoo sen muille. Oppilas osallistuu keskusteluun sanojen merkityksestä ja miettii, minkä yläkäsitteen alle sana kuuluu.

Peruskielitaito

  • Oppilas lukee sanoja, esittää sanoja ja voi selittää sanoja muille. Oppilas osallistuu keskusteluun sanojen merkityksestä ja miettii, minkä yläkäsitteen alle sana kuuluu.

Vanhempien osallisuus

  • Oppilas kertoo omalla kielellään kotona, mitä tunnilla on käsitelty. Mukaan kotiin väritettävä kuva aiheesta. Kannustetaan keskustelemaan aiheesta.