Leikkiminen ja liikkuminen: Patsasleikin avulla kehonosia ja muuta sanastoa

Pelissä opitaan tunnistamaan kehonosia tai muita käsitteitä ja havainnollistetaan niitä liikkuen.

Oppilaat toimivat, kun kuulevat ohjeen ja havainnollistavat kuulemansa/näkemänsä asian kehon avulla tai liikkeellä. Musiikki soi. Kun se keskeytetään, opettaja tai joku oppilaista antaa sanallisia ohjeita, esimerkiksi:

 1. Miten muodostetaan patsas; ”kolme polvea yhteen” tai mikä saa koskea maahan; ”kaksi sormea ja yksi jalka”
 2. Mikä on seuraava tapa liikkua musiikin tahdissa; ”ryömien”, ”tanssien”, ”yhdellä jalalla hyppien”
 3. Mitä muotoa (kolmio, neliö, ympyrä) pitää koskettaa; ”punainen kolmio”. Sitten oppilaat etsivät muotopalan lattialta ja koskevat sitä esim. jalallaan. Peliä voidaan jatkaa lisäämällä määrä; kuinka monta oppilasta voi koskea samaan punaiseen kolmioon.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

Opitaan nimeämään kehonosia, verbejä, muotoja, värejä, lukumääriä 0-12 ja toimimaan ohjeen mukaisesti.

Keskeistä sanastoa

 • kehonosat: polvi, olkapää, etusormi jne.
 • verbit: juosta, hyppiä, ryömiä, hiipiä jne.
 • muodot: kolmio, ympyrä, nelikulmio, suorakulmio jne.
 • värit: sininen, punainen, keltainen, vihreä, oranssi, violetti, ruskea, musta, valkoinen
 • lukusanat: 0-10

Opettajan rooli

Opettaja ohjaa, innostaa, kielellistää käsitteitä sekä havainnollistaa tarvittaessa kuvin ja kehon avulla. Toistaa tarvittaessa. Selkeä puhe, lyhyet ilmaisut tarvittaessa.

Toisten oppilaiden merkitys

Tärkeintä on rooli auttajana ja mallin näyttäjänä, tasavertaisena osallistujana.

Eriyttäminen oppilaan kielitaidon mukaan

Ei yhteistä kieltä

Opettaja käyttää paljon kehon kieltä asioita havainnollistaessaan. Tärkeätä on riittävä toisto ja kertaus, selkeä puhe, katsekontakti ja kannustus.

Alkeiskielitaito

Opettaja sanoittaa lyhyin lausein pelin kulkua. Selkeä puhe, eleet ja ilmeet ovat puheen tukena. Opettaja varmistaa, onko oppilas ymmärtänyt kuulemansa.

Peruskielitaito

Opettaja käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä ja voi keksiä monimutkaisiakin variaatioita leikkiin.

Huoltajien osallisuus

 • Kotitehtäväksi voi antaa piirroksen ihmisestä, johon merkitään kehonosat omalla kielellä.
 • Värit, numerot 0-10, muodot omalla äidinkielellä.
 • Mistä kotona löytyy neliö, suorakulmio, ympyrä, kolmio, punaista, sinistä, keltaista? Piirrä tai kirjoita.