Leikkiminen ja liikkuminen: Liikenneleikin avulla ohjeiden kieltä

Leikissä oppilaat toimivat pareina, antavat toisilleen toimintaohjeita harjoiteltujen käsitteiden avulla ja harjoiteltuja sääntöjä noudattaen.

Liikenneleikkiä leikitään liikennematolla, joka levitetään joko lattialle tai suurelle pöydälle. Vaihtoehtoisesti liikennematon tilalle voidaan teipata tiet tai vaikkapa lähialueen kartta pöytään. Pelissä voi olla mukana jalankulkijoita (esim. pieniä pelinappuloita) ja teiden varsilla voi olla pieniä taloja ja liikennemerkkejä sekä katuvaloja. Tehosteena voidaan käyttää nauhoitettua liikenteen melua. Oppilaille jaetaan kulkuneuvot (pikkuautot) ja seuraavia rooleja: poliisi, autoilija, jalankulkija ja pyöräilijä. Opettaja tai oppilaspari (poliisi) antaa ohjeita, minne mennään ja miten liikenteessä tulee kulkea. Leikin jälkeen voidaan keskustella siitä, miltä tuntui olla missäkin roolissa. Osia vaihdetaan, ja leikkiä jatketaan.

Liikenneleikkiä voidaan leikkiä myös luokassa tai salissa itse liikkuen; toinen parista on auto ja toinen antaa ohjeita; aja suoraan (kolme askelta), käänny vasemmalle, aja suoraan viisi askelta, jarruta. Ohjeita voidaan antaa suullisesti tai koskettamalla, jos kielitaito ei riitä esim. kosketus alaselkään- suoraa ajoa, kosketus oikealle-kääntyminen oikealle, kosketus yläselkään-jarrutus. Esimerkiksi kosketusten määrä kertoo kuinka monta askelta liikutaan.
Saliin voidaan laittaa penkkejä esteeksi, jotta ajoradat näkyvät paremmin.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

Ohjeiden antaminen, reitin neuvominen, liikkuminen ohjeiden mukaan, kartanlukutaito

Keskeistä sanastoa

ilmakuva, eri kulkuvälineet, liikennevalot, oikea, vasen, kääntyä, peruuttaa, kolmio, pyöreä, nelikulmainen, värit, varoitusmerkit, jalkakäytävä, suojatie, pyörätie, ajotie, piha jne.

Opettajan rooli

Opettaja kirjoittaa ennen leikin alkua keskeiset sanat taululle tai näyttää ne kuvina. Opettaja seuraa oppilaiden kielenkäyttöä ja huolehtii siitä, että kaikki oppilaat ymmärtävät, osallistuvat ja omaksuvat sanastoa. Jos opettaja olettaa, ettei ohjeiden antaminen vielä luonnistu oppilailta, hän voi itse toimia reitin neuvojana ja sanella ohjeet.

Toisten oppilaiden merkitys

Oppilaat antavat ohjeita toisilleen sekä kuuntelevat ja toimivat ohjeen mukaan. Leikin päätyttyä tai osia vaihdettaessa he keskustelevat liikenteessä liikkumisesta ja liikennesäännöistä. He antavat toisilleen palautetta ajamisesta tai kävelystä liikenteessä.

Eriyttäminen oppilaan kielitaidon mukaan

Ei yhteistä kieltä

Opettaja havainnollistaa, miten liikenteessä liikutaan.
Opettaja havainnollistaa kuvien ja/tai liikkeen avulla.
Oppilas voi antaa käskyjä koskettamalla.

Alkeiskielitaito

Oppilaspari sanelee ohjeet ja toistaa tai näyttää tarvittaessa.
Oppilas toimii niiden mukaan.

Peruskielitaito

Oppilas sanelee ohjeita ja liikennesääntöjä sekä vuorollaan toimii toisen oppilaan antamien ohjeiden mukaan.

Huoltajien osallisuus

  • opituista asioista kertominen vanhemmille
  • virikekuva vihkossa, josta kerrotaan kotona omalla äidinkielellä
  • uuden leikin opettaminen pikkusisaruksille
  • sanalista käsitellystä aiheesta (käännös omalle kielelle)