Leikkiminen ja liikkuminen: Kauppaleikin avulla matematiikan kieltä

Kauppaleikki on pedagogisesti suunniteltu. Opettaja asettaa reunaehdot rahamäärälle ja hinnoille sekä jakaa roolit: myyjät, ostajat. Myyjä tekee laskun kokonaisella laskulausekkeella, jonka ostaja tarkistaa.

Alkuopetuksen toiminta: Opetustilaan järjestetään kauppa tai useita kauppoja, oppilaille jaetaan tietty summa leikkirahaa. Kaupat voidaan tehdä kuvataidetta käyttäen tai erilaisista materiaaleista kooten – esim. tyhjät pakkaukset, kädentaidoissa tuotetut esim. taikataikinasta tehdyt esineet ja asiat. Leikkiin valitaan myyjät ja ostajat. Myyjä kirjaa laskut esim. vihkoon. Ostaja tai opettaja tarkistaa.

Ostostapahtuman yhteydessä opetellaan kohteliasta kielenkäyttöä. Kauppaan tullessa tervehditään, ostostapahtuman eri vaiheissa kiitetään ja lähtiessä hyvästellään.

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

Oppilaat oppivat vuorovaikutustaitoja, matematiikan peruslaskutaitoja ja käsitteitä sekä kauppojen valikoimista riippuen eri aihepiirien sanastoa. Matematiikan oppiaineen kielen oppiminen.

Keskeistä sanastoa

tervehdyssanat, myytävien asioiden ja esineiden nimet, matematiikan termit, lukusanat, rahayksikkö

Opettajan rooli

Opettaja selittää kauppaleikin toimintamallin selkeästi oppilaille. Hän voi itse toimia esimerkkinä eli demonstroida ostostilanteen. Opettaja kertoo, tarkistaako laskun joku oppilaista vai opettaja. Opettaja päättää, kuka tai ketkä ovat ensin myyjiä ja ketkä ostajia. Rooleja vaihdetaan myöhemmin.

Leikin kuluessa opettaja käy myös ostoksilla ja seuraa, että kauppaleikki sujuu hyvin, sovittujen sääntöjen mukaan.

Toisten oppilaiden merkitys

Oppilaat toimivat yhteistyössä ja harjoittelevat kohteliasta käytöstä ja vuorovaikutustaitoja. He auttavat toisiaan laskutoimituksissa.

Eriyttäminen oppilaan kielitaidon mukaan

Ei yhteistä kieltä

Opettaja havainnollistaa kauppaleikin tarkasti ja menee kyseisen oppilaan kanssa ensimmäisen kerran yhdessä kauppaan. Oppilas voi mennä kauppaan myös kielitaidoltaan vahvemman oppilaan kanssa. Opettaja seuraa, että oppilas pystyy toimimaan leikissä ja tukee tarvittaessa.

Alkeiskielitaito

Opettaja tarkistaa, että oppilas on ymmärtänyt ohjeet ja toistaa tai näyttää tarvittaessa. Oppilas menee kauppaan ensimmäisen kerran toisen, kieltä jo osaavan oppilaan kanssa.

Peruskielitaito

Oppilas toimii kauppaleikissä varsin itsenäisesti. Opettaja seuraa ja tukee tarvittaessa.

Huoltajien osallisuus

  • opituista asioista kertominen vanhemmille
  • virikekuva vihossa, josta kerrotaan kotona omalla äidinkielellä
  • uuden leikin opettaminen pikkusisaruksille
  • oppilasta kannustetaan käymään vanhempien kanssa kaupassa ja seuraamaan, miten siellä toimitaan