Leffaprojekti green screen -​tekniikalla

Puistopolun peruskoulun 1A -luokan oppilaat tekivät luokan yhteisen elokuvan, jossa oppilaat näyttelivät itse suunnittelemillaan ja valmistamillaan käsinukeilla. Elokuvan kuvaamiseen käytettiin green screen -tekniikkaa ja DoInk -appia.

Tavoitteet

 • Tieto- ja viestintäteknologian luova osaaminen ja käyttäminen
 • Kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun vahvistaminen
 • Monilukutaidon vahvistaminen

Mitä tehtiin?

Elokuvassa käytettävät käsinuket valmistuivat lasten omien suunnitelmien pohjalta. Osalle syntyi eläin, osalle avaruusolio. Käsinukkeja valmistettiin kuukausien ajan. Kun prosessi alkoi olla lopuillaan, alettiin miettiä käsinukelle nimeä, luonnetta, elinympäristöä jne.

Samalla aloitettiin koko luokan yhteisen elokuvan suunnittelu. Suunnittelu tapahtui osittain opettajajohtoisesti, ja osittain ryhmätyöskentelyn avulla. Elokuvan päähenkilöinä olivat eläimet ja avaruusoliot, joten tapahtumapaikkoja alettiin pohtia näistä lähtökohdista käsin. Tapahtumapaikaksi valikoituivat kuu, Maa, metsä ja kaupunki.

Kun tapahtumapaikat oli päätetty, oli aika suunnitella elokuvalle juoni (alku, keskikohta ja loppu). Ryhmät suunnittelivat juonenkäänteitä, joista opettaja teki koonnin. Elokuvan juoni saatiin lopulta tiivistettyä viiteen kohtaukseen. Oppilaat jaettiin ryhmiin sen mukaan, missä kohtauksessa he halusivat olla mukana.

Tämän jälkeen siirryttiin koulun luovuusluokkaan (kuvataide) tekemään elokuvalle taustoja. Jokainen ryhmä suunnitteli ja toteutti oman kohtauksensa taustan.

Kun elokuvan kohtausten taustat olivat valmiita, suunniteltiin ryhmissä kohtauksiin tarkemmat vuorosanat.

Seuraavaksi tutustuttiin green screenin käyttöön elokuvien tehokeinona ja harjoiteltiin Green screen by do ink -sovelluksen käyttöä. Sovelluksen käyttöä harjoiteltiin vapaasti pareittain.

Sitten oli aika kuvata paljon työstetty ja odotettu oma elokuva.

Kuvaamisen ja editoinnin jälkeen oli aika katsoa oppilaiden oma elokuva. Oppilaiden ylpeys omasta tekemisestä oli kaikin tavoin aistittavissa.

Miten tehtiin?

Stepit, joilla edettiin

 • käsinukkejen suunnittelu ja valmistus
 • elokuvan suunnittelu ja käsikirjoitus
 • vuorosanojen harjoittelu
 • green screen –tekniikan harjoittelu
 • elokuvan kuvaaminen ja editointi-ensi-ilta

Elokuvaprojekti ja STEAM-näkökulma 

 • Elokuvaprojekti on suunniteltu yhdessä luokan oppilaiden kanssa
 • Suunnittelu ja rakentelu: oman käsinuken suunnittelu ja tekeminen, käsinuken nimen, luonteen ja asuinpaikan keksiminen
 • Tapahtumapaikkojen yhteissuunnittelu luokan kesken
 • Uuden teknologian ja sovelluksen hyödyntäminen (Green Screen)
 • Teknologian hyödyntäminen taito- ja taideaineissa
 • Joustavuus ja monipuolisuus
 • Integroiva eri oppiaineita yhdistelevä STEAM-lähestymistapa
 • Suunnittelu ja rakentelu
 • Oppimisprosessin tukena Värkkäämällä maailma haltuun –hankkeen projektikouluttajan ohjaamatyöpaja (johdanto Green screen –työskentelyyn)
 • Lapsilähtöinen pedagogiikka – lasten osallisuus, lasten näkökulmien huomioiminen ja aktiivinen toimijuus.

Osallistujat

Mukana työskentelyssä ja elokuvan tekemisessä koko Puistopolun peruskoulun 1A -oppilasryhmä

Arviointi

Elokuvaprojekti oli monipuolinen oppimiskokonaisuus. Oppilaat oppivat paljon uusia taitoja ja saivat oman kädenjälkensä näkyviin luokan yhteiseen tuotokseen. Pienen harjoittelun jälkeen oppilaat kokeilivat green screen -työskentelyä innokkaasti ja luovasti.

Materiaalit

 • askarteluhuopaa
 • askarteluvälineet
 • iPadeja
 • vihreät kankaat

Plussat

 • Yhdessä tekeminen
 • Uusien taitojen oppiminen
 • Ilmaisun ilo

Tiimi

Puistopolun peruskoulu