Koepäivästä sopiminen oppilaslähtöisesti

Opettaja sopii oppilaiden kanssa yhteisvastuullisesti koepäivän.

Tavoitteet

 • oppilaan aktivointi
 • vastuullisuus
 • vaikuttamistaidot
 • osallistaminen

Mitä tehtiin?

Opettaja kertaa lyhyesti siihen mennessä läpikäydyt asiat ja kertoo, mitä vielä on käytävä läpi ennen siirtymistä seuraavaan kokonaisuuteen. Tämän jälkeen opettaja kysyy oppilailta, mitä tämä tarkoittaa. Oppilaat itse päättävät pohtimisen jälkeen, että aiheesta voisi pitää kokeen, sillä osaamista pitää arvioida. Opettaja voi muistuttaa, että arviointi voidaan toteuttaa myös muilla tavoin.

Opettaja kysyy oppilailta, milloin he haluavat pitää kokeen ja toteaa, että oppilaat varmaan haluavat ennen koetta kerrata asiaa ja pitää harjoittelutunnin. Lisäksi on varattava aikaa tutor-tunnille, jos joku kokee kokeaa, että jokin opeteltu asia on jäänyt epäselväksi. Tutor-tunnille vartaan aika erikseen opettajalta. Jokaisella on mahdollisuus osallistua sille. 

Seuraavaksi opettaja pyytää oppilaita keskustelemaan vierustoverin kanssa minuutin ajan heille mieluisimmasta koepäivästä perusteluineen. Tämän jälkeen opettaja näyttää luokalle seuraavan kahden viikon lukujärjestyksen, jonne on jo merkitty muut tällä hetkellä tiedossa olevan kalenterin. Tämän jälkeen koko luokan tehtävänä on päätyä yhteiseen ratkaisuun sopivasta koepäivästä.

Miten tehtiin?

ks. edellinen

Osallistujat

Opettaja ja oppilasryhmä.

Arviointi

 • itsearviointikyvyn taso
 • luokkahenki
 • neuvottelu- ja vaikutamistaidot

Materiaalit

 • seuraavien viikkojen kalenteri
 • oppikirja

Plussat

 • oppilaat pääsevät vaikuttamaan opiskeluunsa ja aikatauluunsa
 • oppilaat sitoutuvat koepäivään ja siihen harjoitteluun paremmin
 • koepäivä ei tule kenellekään yllätyksenä
 • oppilaat herätetään arvioimaan omaa osaamistaan ja harjoittelun tarvetta

Kehitettävää

 • toimii vain vastuullisen oppilasryhmän kanssa

Tiimi

Ressun peruskoulu