Ilmiöoppimista joka päivä

Jätkäsaaren peruskoulussa opiskellaan ilmiölähtöisesti päivittäin. Lukuvuosi jakautuu viiteen ilmiöjaksoon. Lomat toimivat ilmiöiden rytmittäjinä ja ilmiöjaksot ovat pituudeltaan ja sisällöiltään erilaisia sekä painottuvat eri tavalla eri oppiaineisiin.

Oppilaat työskentelevät ikäsekoitteisissa, erikokoisissa ja inklusiivisissa ilmiöryhmissä joka aamu. Päivä aloitetaan kokoontumalla yhdessä olohuoneeseen, jossa käsitellään yhdessä ilmiöön liittyviä, ajankohtaisia aiheita, hyödynnetään musiikkia ja taidetta, katsotaan dokumentteja ja uutisia ja sovitaan päivän työt. Ajankohtaisia ilmiöitä käsitellään opetussuunnitelman tavoitteista ja sisällöistä käsin. Jokainen ilmiöjakso päätetään yhdessä ja oppimisprosessia ja ilmiön tuotoksia esitellään muille oppilaille, vanhemmille ja lähiyhteisölle.

Tavoitteet

 • toteuttaa ilmiöpohjaista, tutkivaa oppimista päivittäin 
 • ylittää oppiainerajoja 
 • oppia laaja-alaisia tulevaisuuden taitoja 
 • kehittää oppijoiden osallisuutta ja aktiivisuutta  

Mitä tehtiin?

Esimerkiksi lukuvuoden 2018-2019 ilmiöjaksot olivat:

 1. Turvallisuus ja lähiympäristöni syyslomaan saakka
 2. Minä ja kulttuurini joululomaan saakka
 3. Pikkuprofessorit talvilomaan saakka
 4. Tarinataiturit pääsiäiseen saakka
 5. Nature challenge / luontohaaste kesälomaan saakka

Miten tehtiin?

Ilmiön valinta

 • Nousee opetussuunnitelmasta. 
 • Huomioidaan tavoitteet, sisällöt, ajankohtaisuus ja autenttisuus. 
 • Opettajat valitsevat vuosittain opiskeltavat ilmiöt opetussuunnitelmasta, oppilaat valitsevat omat tutkimuskohteensa ilmiöiden sisällä.
 • Määritellään mitkä oppiaineet sisältyvät ilmiöön ja mitkä jäävät erillisille työtunneille. Tämä vaihtelee ilmiöjaksoittain.

Ilmiöprosessi

 • virittäytyminen 
 • tavoitteiden ja käsitteiden määrittely
 • alkukartoitus ja kysymysten esittäminen
 • tiedonrakentelu, omat ja yhteiset tutkimuskohteet
 • esittely ja teot

Lisäksi suunnitellaan ilmiöjakson aikainen

 • asiantuntijoiden käyttö ja yhteistyö
 • oppilaiden osallisuus
 • arviointi
 • teknologian hyödyntäminen
 • koko kaupungin hyödyntäminen oppimisympäristönä

Osallistujat

Kaikki koulun oppilaat ja aikuiset

Arviointi

 • Ilmiöoppimisprosesseja arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. 
 • Ilmiöjakson alussa määritellään kyseisen jakson tavoitteet (oppiaineiden sisältötavoitteet, laaja-alaisen osaamisen tavoitteet tai työskentelyn tavoitteet) sekä tavat, kuinka osaamista ja edistymistä ilmiöjaksolla arvioidaan. 

Materiaalit

 • Työskentelyssä, suunnittelussa ja arvioinnissa käytetään O365- ja itslearning -alustoja. 
 • Jokaisen ilmiöjakson alussa suunnitellaan, miten tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään ja mitä laitteita, ohjelmia tai alustoja oppimisessa käytetään.

Plussat

 • yhteisopettajuus 
 • tutkivan oppimisen työtapojen omaksuminen 1. luokalta alkaen 
 • vertaisoppiminen 
 • oppiainerajojen ylittäminen 
 • laaja-alainen osaaminen

Kehitettävää

 • opetusryhmien pedagoginen ryhmittely ja toimivuus 
 • siirtymätilanteisiin liittyvät järjestelyt avoimessa oppimisympäristössä 
 • tavoitteidenasettelua, käsitteidenmäärittelyä ja arviointimenetelmiä kehitettävä edelleen 

Tiimi

Jätkäsaaren peruskoulu