Ilmaistaan yhdessä: Nukkekotiaskartelu

Tutustutaan kotiaiheeseen esimerkiksi valokuvien, kuvien, kuvakirjojen tai digivälineen avulla.

Tehdään lasten kanssa oma nukkekoti:

 • lapset rakentavat nukkekodin esimerkiksi pahvilaatikosta
 • nukkeperheenjäsenet voidaan piirtää tai askarrella itse tai tulostaa valmiit paperinuket
 • nukkekodeista muodostuu yhteinen kaupunki, jolla voidaan leikkiä
 • myöhemmin valmiin nukkekodin voi viedä kotiin

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

 • tutustutaan materiaaleihin ja välineisiin toiminnassa tapahtuvan nimeämisen kautta esimerkiksi laatikko, paperi, kynä, liitu, vesiväri, sakset, liima
 • tutustutaan kodin sanastoon ja käsitteisiin sekä harjoitellaan kerrontaa
 • askartelu mahdollistaa osallistumisen myös vähäisellä suomen kielellä

Keskeistä sanastoa

 • paperi, pahvi, kangas, kynä, liitu, vesivärit, sakset, sivellin, liima, talo, huone, seinä, katto, ovi, ikkuna, eri huoneet
 • leikata, liimata, maalata, rakentaa, korjata, värit,
 • pieni – iso, matala – korkea, ohut – paksu, edessä – takana, alhaalla – ylhäällä, alla – päällä, keskellä, vieressä
 • sohva, nojatuoli, hylly, lipasto, naulakko, matto, verhot, jalkalamppu

Aikuisen rooli

 • aikuinen osallistuu tekemiseen ja tuo siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden
 • leikki voi toteutua siten, että aikuinen valmistelee toiminnon pedagogisen ja kielellisen sisällön: aikuinen miettii leikkiryhmään osallistuvat lapset, jotta vuorovaikutus toteutuu sekä huolehtii leikkiin tarvittavan tilan ja materiaalin virittämään leikkiä
 • aikuinen osoittaa kiinnostusta ja arvostusta leikkiä kohtaan, ottaa leikissä roolin, osallistuu, innostuu ja eläytyy
 • aikuinen tukee lasten omia askarteluideoita vahvistaen ja rikastaen toiminnan kulkua esimerkiksi tuomalla toimintaan uuden välineen tai askartelumateriaalia
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi. Osallisuus on tunnekokemus ja jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri

Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • taiteilussa toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen
 • toisen kanssa syntyy yhteinen ilo toiminnasta, kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • lapset tuovat taiteiluun liittyvää uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • toiminta esitellään lapselle kuvan avulla (valokuva, digiväline, leikkivalintataulu)
 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen nimeää askartelun aiheen ja välineet esimerkiksi koti, laatikko, paperi, sakset, toistaen niitä usein
 • aikuinen käyttää leikkiin liittyviä toistuvia fraasimaisia lauseita esimerkiksi leikkaa paperia, liimaa kiinni, missä on sakset ja käytetään lapsen nimeä
 • käytetään askartelumateriaalia ja välineitä esimerkiksi revitään, leikataan, väritetään, maalataan, kun lapsi lähtee tuottamaan samaa toimintaa, toteutuu vuorovaikutus
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista

Alkeiskielitaito

 • aikuinen kannattelee toimintaa sanoittaen askartelun etenemistä, mitä tapahtuu, eleet, ilmeet kuvat tukena
 • aikuinen antaa lapselle aikaa ja mahdollisuuden keskustelun aloitteille
 • lapsi voi osoittaa ymmärtävänsä vastaamalla näyttäen, tunnistaen tai sanallisesti
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit ja verbit
 • aikuinen tuo havainnollisesti esiin taiteilussa tarvittavat sanat ja käsitteet esimerkiksi pieni – iso, alla – päällä, takana – edessä, värit
 • aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi ”talo maalataan punaiseksi”, ”mikä tämä on?” tai ”mitä sinä teet?”. Lasta rohkaistaan vastaamaan lauseella

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit, verbit, adjektiivit, matemaattista sanastoa
 • kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta esimerkiksi ”millä värillä haluat maalata oven?”, ”miksi valitsit kukkapaperin seinään?”, ”mihin laitat liimaa?”, ”milloin leikkaat kankaan?”, ”millainen paperi on?”
 • lapselle annetaan aikaa muodostaa lauseita ja mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta esimerkiksi sopimalla lasten kanssa yhdessä, kuka asuu punaisessa talossa tms.
 • askartelussa voidaan jo käyttää moniosaisia ohjeita kuten ”hae kaapista, ylälaatikosta pienet sakset”

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

 • huoltajille kerrotaan ja näytetään kuvina (kuvat seinällä, digiväline) valmistettu nukkekoti
 • keskeisestä sanastosta annetaan kotiin kuvalista, jolloin nukkekodista voidaan keskustella kotona äidinkielellä
 • pidetään nukkekotinäyttely, johon kutsutaan huoltajat. Huoltajat ja lapsi voivat keskustella äidinkielellään nukkekodeista, jolloin lapsi kuulee samaa sanastoa sekä äidinkielellä että suomen kielellä