Ilmaistaan yhdessä: Kulkuneuvoja-laulu (Kielinuppu)

Polkupyörällä poljetaan, poljetaan, poljetaan.
Polkupyörällä poljetaan, muista kypärä!

Autolla ajetaan, ajetaan, ajetaan.
Autolla ajetaan, muista turvavyö!

Soutuveneellä soudetaan, soudetaan, soudetaan.
Soutuveneellä soudetaan, muista pelastusliivit!

Lentokoneella lennetään, lennetään, lennetään.
Lentokoneella lennetään, muista matkalaukku!

Pimeällä kuljetaan, kuljetaan, kuljetaan.
Pimeällä kuljetaan, muista heijastin!

 • kuunnellaan laulu
 • laulu havainnollistetaan, esinein tai kuvin, digivälineellä
 • lorutoistetaan laulun sanoja yksi säkeistö kerrallaan
 • lauletaan laulua yksi säkeistö kerrallaan kaikulauluna
 • sanoja ja rakennetta rytmitetään kehonsoittimin esimerkiksi sormin, käsin, jaloin, koko keholla
 • dramatisoidaan laulu liikkuen laululeikkinä
 • kun laulun sanat ja sävel ovat lapsille tuttuja, otetaan mukaan soittimia
 • luodaan erilaisia tunnelmia eri kulkuvälineille, esimerkiksi ajetaan pimeässä metsässä (huone on pimeä), soudetaan myrskyssä (sininen kangas, jota heilutellaan yhdessä voimakkaasti samalla, kun lauletaan)

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

 • tutustutaan ja nimetään kulkuneuvoja, soittimia sekä kehonosia
 • yhteisen rytmin tuottaminen tukee lapsen osallisuuden kokemusta
 • musiikki ja laulaminen auttavat erottamaan suomen kielen äänteitä ja tavuja
 • toimintaan voi liittyä myös vähäisellä kielitaidolla

Keskeistä sanastoa

 • polkupyörä, auto, soutuvene, lentokone, heijastin, turvavyö, matkalaukku, kypärä
 • polkea, soutaa, ajaa, lentää, kulkea, soittaa, laulaa, kävellä, taputtaa, tömistää
 • hidas – nopea, hiljaa – kovaa, pimeä, valoisa, ylhäällä, matalalla, eteenpäin, taaksepäin
 • käytettävät soittimet esimerkiksi kapulat, marakassi, kehärumpu, sadekeppi, bassopala

Aikuisen rooli

 • aikuinen tuo musisointiin pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden
 • aikuinen valmistelee toiminnon pedagogisen ja kielellisen sisällön: aikuinen miettii musiikkiryhmään osallistuvat lapset, jotta vuorovaikutus toteutuu sekä huolehtii musiikkihetkeen tarvittavan tilan ja materiaalin
 • aikuinen osoittaa kiinnostusta ja arvostusta musisointia kohtaan, ottaa roolin, osallistuu, innostuu ja eläytyyaikuinen tarttuu lasten aloitteisiin ja ideoihin ja auttaa toteuttamaan niitä
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi. Osallisuus on tunnekokemus ja jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri

 Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • musisoinnissa toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen
 • toisen kanssa syntyy yhteinen ilo kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • lapset tuovat uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • toiminta esitellään lapselle kuvan avulla (valokuva, digiväline, leikkivalintataulu)
 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen nimeää laulun keskeisen sanaston ja käyttää apuna kuvia ja esineitä
 • aikuinen käyttää musisointiin liittyviä toistuvia sanoja esimerkiksi laulaa, soittaa
 • käytetään kehonsoittimia ja liikettä jäljitellen rytmiä, kun lapsi lähtee tuottamaan samaa rytmiä, toteutuu lasten yhteinen kokemus
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista

Alkeiskielitaito

 • aikuinen nimeää laulun keskeisen sanaston yhdessä lasten kanssa (kuvatuki)
 • aikuinen toistaa laulua useissa arjen tilanteissa yhdessä lasten kanssa
 • lasta rohkaistaan laulamaan mukana
 • aikuinen tuo havainnollisesti esiin musisoinnissa tarvittavat sanat ja käsitteet esim. poljetaan, ajetaan, soudetaan, hidas – nopea, hiljaa – kovaa, korkealla – matalalla
 • lapsi voi osoittaa ymmärtävänsä vastaamalla sanallisesti tai näyttäen
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit ja verbit
 • aikuinen käyttää lyhyttä kuvailevaa kieltä sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi: ”mikä soitin tämä on?” tai ”mitä soitinta haluat soittaa?” ”lentokone lentää korkealla”

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit, verbit, adjektiivit, matemaattista sanastoa
 • kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta: ”millä soittimella sinä haluat soittaa?”, ”miksi tarvitaan kypärä?”, ”mihin soudetaan?”, ”milloin tarvitaan heijastinta?”, ”millainen bassopala on?”
 • lapselle annetaan aikaa muodostaa lauseita ja mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta, esimerkiksi sopii lasten kanssa, missä ajetaan tai kuka lentää lentokoneella
 • musisoinnissa voidaan jo käyttää moniosaisia ohjeita kuten ”hae pikkurumpu ison rummun vierestä”

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö

 • musisointi dokumentoidaan ja esitellään huoltajille
 • opeteltuja sanoja voidaan kirjata muistiin lapsen vihkoon tai voidaan antaa kuvitettu ja sanoitettu laulu kotiin.
 • huoltajat voivat keskustella lapsen kanssa laulusta omalla äidinkielellä
 • huoltajille kerrotaan, että laulun voi kuunnella YouTubesta
 • pyydetään perheitä tuomaan jokin lastenlaulu lapsiryhmään kuunneltavaksi lapsen äidinkielellä


Lähde: Liikutaan-laulu; Kielinuppu