Ilmaistaan yhdessä: Kolme pukkia -satu

Toiminnan lähtökohtana on sadut tai tarinat, jotka ovat myös useissa maissa tunnettuja. Lapsiryhmässä satu Kolme pukkia kerrotaan kuvien avulla, luetaan kuvakirjasta, ja muokataan draamaksi.

 • luodaan kyseisen sadun maailma: paikka, välineistö jne.
 • esitetään satu lapsille pöytäteatterina tai nukketeatterina
 • lapset esittävät tarinaa toisilleen
 • mahdollisuus on myös näytellä tai improvisoida satu
 • lapset esittävät sadun toisille lapsiryhmille

Toiminnan kielellinen sisältö ja tavoitteet

Satujen, tarinoiden ja kuvakirjojen kielellinen maailma ja mielikuvituksellisuus tulee tutuksi. Lisäksi voidaan käsitellä abstrakteja käsitteitä esimerkiksi tunteita.

Keskeistä sanastoa

 • pukki, peikko, vesi, joki, ruoka, ruoho, niitty, silta, sarvet
 • kävellä, uhata, auttaa, työntää, syödä
 • pieni – keskikokoinen – iso, kiltti – ilkeä, iloinen – surullinen, rohkea, pelätä, laiha – tukeva, värit
 • päällä – alla, seuraava

Aikuisen rooli

 • aikuinen osallistuu lasten käynnistämään satuun ja draamaan ja tuo siihen pedagogisen ja kielellisen ulottuvuuden, tai
 • draama voi toteutua siten, että aikuinen valmistelee toiminnon pedagogisen ja kielellisen sisällön: miettii draamaryhmään osallistuvat lapset, jotta vuorovaikutus ja toteutuu, huolehtii draamaan tarvittavan tilan ja materiaalin virittämään leikkiä
 • aikuinen osoittaa kiinnostusta ja arvostusta leikkiä kohtaan, ottaa draamassa roolin, osallistuu, innostuu ja eläytyy
 • aikuinen tukee lasten omia leikki-ideoita vahvistaen ja rikastaen tarinan kulkua esimerkiksi tuomalla leikkiin uuden hahmon tai esineen
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta monipuolisesti ja mahdollistaa lapsen osallisuuden, elämyksen ja ilon myös ilman yhteistä kieltä
 • aikuinen vastaa siitä, että kukaan lapsi ei tule kiusatuksi tai torjutuksi. Osallisuus on tunnekokemus ja jokaisella lapsella tulee olla ainakin yksi kaveri

Toisten lasten merkitys

 • osallisuus ryhmään muodostuu yhteisen toiminnan kautta
 • draamassa toteutuu yhteisen elämyksen kokeminen ja jakaminen
 • toisen kanssa syntyy yhteinen ilo draaman kautta, kielen käyttämisestä ja oppimisesta
 • lapset tuovat draamaan uutta sanastoa ja mallintavat siten puhetta aikuisen lisäksi

Lapsen kielitaito

Ei yhteistä kieltä

 • toiminta esitellään lapselle kuvan avulla (valokuva, digiväline)
 • kieltä ja vuorovaikutusta tuetaan eleiden, ilmeiden, toiminnan mallintamisen ja sanoittamisen avulla
 • aikuinen reagoi lapsen pieniinkin aloitteisiin
 • aikuinen nimeää draaman välineet esimerkiksi pukki, peikko, silta, joki, ruoho toistaen niitä usein
 • aikuinen käyttää draamaan liittyviä toistuvia fraasimaisia lauseita esimerkiksi ”pukki kävelee”, ”peikko kiipeää”, ”pukki työntää”, ”tämä on pukki”
 • aikuinen käyttää toistuvasti lapsen nimeä
 • käytetään ääntelyä jäljitellen esimerkiksi pukin liikkeen ääntä. Kun lapsi lähtee tuottamaan samaa äännettä, toteutuu vuorovaikutus
 • lapselle annetaan mahdollisuus osoittaa vähäistäkin osaamista ja ymmärretyksi tulemista

Alkeiskielitaito

 • aikuinen osallistuu leikkiin sanoittaen mitä leikissä tapahtuu. Eleet, ilmeet ja kuvat ovat kielen ja vuorovaikutuksen tukena
 • aikuinen antaa lapselle aikaa ja mahdollisuuden keskustelunaloitteille
 • lapsi voi osoittaa ymmärtävänsä vastaamalla näyttäen, tunnistaen tai sanallisesti
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit ja verbit
 • aikuinen tuo havainnollisesti esiin draamassa tarvittavat sanat ja käsitteet esimerkiksi pieni -keskikokoinen – iso, alla – päällä, takana – edessä, värit
 • aikuinen käyttää lyhyitä kuvailevia lauseita sekä kysymyssanoja mikä ja mitä. Esimerkiksi ”pieni pukki syö”, ”mikä tämä on?” tai ”mitä peikko tekee?”
 • lasta rohkaistaan vastaamaan lauseella

Peruskielitaito

 • aikuinen käyttää monipuolista ja selkeää suomen kieltä
 • aikuinen tuo tavoitteena olevan sanaston toimintaan: substantiivit, verbit, adjektiivit, matemaattista sanastoa
 • kysymyksillä tuetaan lapsen kertovaa puhetta: ”millä pukilla sinä haluat leikkiä?”, ”miksi pukit menevät sillalle?”, ”mihin pukki kiipeää?”, ”milloin pikkupukki saa mennä sillan yli?”, ”millainen silta on?”
 • lapselle annetaan aikaa muodostaa lauseita ja mahdollisuus pidempään kerrontaan
 • aikuinen tukee lasten keskinäistä vuorovaikutusta esimerkiksi sopii lasten kanssa yhdessä, kuka on peikko tms.
 • leikissä voidaan jo käyttää moniosaisia ohjeita kuten ”hae laatikosta, laatikon pohjalta iso pukki”

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

 • draama dokumentoidaan ja huoltajille kerrotaan ja näytetään kuvina (kuvat seinällä, digiväline) toteutettu satuprojekti 
 • huoltaja voi tulla kertomaan tai lukemaan sadun äidinkielellään lapsiryhmälle
 • järjestetään esitys Kolme pukkia, jota huoltajat ja sisarukset voivat tulla katsomaan
 • opeteltuja sanoja voidaan kirjata lapsen vihkoon tai kuvapohjalle, jonka lapsi voi viedä kotiin