Ihmisen jälki – kestävän kehityksen tutkimuksia

Tarkastelimme ihmisen vaikutusta ympäristöömme ilmiöoppimisen keinoin. Oppilaat valitsivat heitä eniten kiinnostavan aiheen, tekivät aiheesta tutkimuksen ja esittivät ne naapuriluokalle.

Tavoitteet

 • Oppilaat tulisivat tietoisiksi ihmisen vaikutuksista heidän ympäristöönsä
 • Yhteistoiminallisen ja tutkivan oppimisen harjoitteleminen
 • Harjoitellaan esityksen pitämisen taitoja

Mitä tehtiin?

Aiheeseen tutustuminen aloitettiin virittäytymisen kautta. Virittäytymisen aikana orientoiduttiin ihmisen vaikutukseen ympäristölleen, katsottiin aiheeseen liittyviä videoita ja keskusteltiin aiheesta.

Tämän jälkeen oppilaaat miettivät kysymyksiä jotka heille tästä ilmiöstä heräsi. Kysymyksiä luokiteltiin opetuskeskustelun kautta: mihin jo tiedämme vastauksen, mitä voisi mahdollisesti tutkia? Mielenkiinnon mukaan oppilaat jaettiin tutkimusryhmiin.

Tutkimusten teon jälkeen tutkimukset esitettiin yhdessä naapuriluokan kanssa. Harjoittelimme samalla myös esityksen  pitämistä. Viimeisenä tehtävänä oli tiedon jakaminen laajemmalle yhteisölle: mielipidekirjoitus, ympäristön siistimiseen tai viihtyvyyteen liittyvä tempaus esim. romutaideteos tai opetusvideo.

Miten tehtiin?

Virittäytymisvaiheessa oppilaiden kotitehtävänä oli ottaa kuva ihmisen vaikutuksesta heidän lähiympäristössään. Kuvien lisäksi opppilaiden oli mietittävä, miksi juuri kyseinen ilmiö oli oppilaasta tärkeä tai mielenkiintoinen. Kuvista tehtiin yhteinen Power Point, jonka pohjalta käytiin keskustelu Ihmisen vaikutuksesta ympäristöömme, sekä hyvässä että pahassa. Katsoimme myös pätkiä aiheeseen liittyvistä dokumenteista saadaksemme tuotua mukaan uusia, globaaleja näkökulmia. 

Tämän jälkeen oppilaaat miettivät kysymyksiä, jotka heille tästä ilmiöstä heräsi. Kysymyksiä luokiteltiin opetuskeskustelun kautta: mihin jo tiedämme vastauksen, mitä voisi mahdollisesti tutkia? Mielenkiinnon mukaan oppilaat jaettiin tutkimusryhmiin. Työskentelyalustana käytimme Class Notebookia, jossa jokainen ryhmä teki omaa tukimustaan. Notebookissa he myös tutustuivat toisten ryhmien tutkimuksiin, kommentoivat niitä ja jakoivat muille tietämystään ja hyviä linkkejä. Tietolähteinä pyrimme hyödyntämään asiantuntijoita, myös koulumme muiden opettajien asiantuntemusta.

Tutkimuksen raportointitapa oli vapaa. Suurin osa valitsi Power Point -esityksen. Samalla opettelimme tiedon etsintää ja tiedon luotettavuuden arivointia. Perehdyimme myös teikijänoikeuksiin ja lähteiden merkitsemiseen. Käytimme kuvamateriaalin hankkimisessa Creative Commons -sivustoa.

Tutkimukset esitettiin yhdessä naapuriluokan kanssa. Harjoittelimme samalla myös esityksen pitämistä. Viimeisenä tehtävänä oli tiedon jakaminen laajemmalle yhteisölle: mielipidekirjoitus, ympäristön siistimiseen tai viihtyvyyteen liittyvä tempaus, romutaideteos, opetusvideo.

Osallistujat

Merilahden peruskoulun 6. luokan oppilaat.

Arviointi

 • Tutkimuksen tekeminen
 • Vertaisarviointi
 • Itsearviointi

Materiaalit

 • MS OneNote Class Notebook
 • MS Powerpoint tai muu raportointitapa
 • Creative Commons -lisenssin alaisia kuvia
 • Kirjoja, verkkosivuja ja videoita, joista etsiä tietoa

Plussat

 • Työ oli kuudennen luokan lopputyö, johon pyrittiin laittamaan kaikki osaaminen. Suurin osa töistä oli erittäin laadukkaita ja oppilaiden oman työn arviointi (pohdinta) oli erittäin laadukasta.
 • Tavoitteensa korkealle asettaneet ryhmät tekivät huimasti töitä myös oppitunten lisäksi.

Kehitettävää

 • Oman tiedon jakaminen ja toisten tukeminen ei ehkä toteutunut ihan niin hyvin kuin oli tavoitteeena, vaikka Class Notebook tarjoaa siihen hyvän mahdolllisuuden yhteistyötilojen kautta.
 • Class Notebookin käytölle pitää jäjestää riittävästi aikaa.
 • Suunniteltuja vierailuita emme ehtineet toteuttaa aikataulusyistä.

Tiimi

Merilahden peruskoulu