Ihminen-projekti alkuopetuksessa

Strömbergin koulun 1.-2. -luokkalaiset tutustuivat ihmiseen. Ilmiössä tarkasteltiin ihmisen biologiaa, terveellisiä elämäntapoja ja tutkittiin ihmisen mittasuhteita.

Tavoitteet

 • Oppia ihmisen biologiasta asioita tutkien, ihmetellen ja tietoa etsien.
 • Harjoitella ryhmätyön tekemistä ja opitun jakamista toisille.
 • Harjoitella TVT-taitoja.
 • Harjoitella ihmisen piirtämistä oikeissa mittasuhteissaan.
 • Tarkastella ja oppia terveellisiä elämäntapoja.
 • Harjoitella oman oppimisen arviointia.

Mitä tehtiin?

1. Ilmiöön orientoiduttiin tekemällä ajatuskarttoja siitä, mitä jo tiedettiin.

2. Ilmiötä tarkasteltiin eri tavoin:

 • ihmisen piirtäminen (oikeassa koossa oppilas mallina, oikeissa mittasuhteissa)
 • kehonosien nimeäminen
 • luuston rakentaminen eri tekniikoin
 • lihaksiin tutustuminen mm. liikunnan ja kuvataiteen keinoin
 • ihmisen biologiaan tutustuminen yhteisissä opetustuokioissa esim. kirjallisuuden ja kuvien avulla sekä keskustellen (kehonosat, lihakset, luusto, hengityselimet, aivot ja hermosto, sydän ja verisuonet, ruuansulatus)
 • omien terveellisen elämän osa-alueiden tarkastelu tutkien ja pohtien
 • tiedonetsintä
 • ryhmätyöt
 • aistipajat
 • tarinallisesti

3. Opittua koottiin kirjoittamalla opitusta ajatuskarttaan tai kirjoitelmina.

Miten tehtiin?

Ryhmätyöskentely, pajatyöskentely, kuvataiteen keinot, liikkuminen, keskustelu, kirjoittaminen, tutkiminen, tiedonetsintä ja dokumentointi, tietokirjat ja sadut, tietokonetyöskentely

Osallistujat

1.-2. luokkien oppilaat

Arviointi

 • Ennakkotietoja pohdittiin ja kirjattiin ajatuskarttoihin
 • Ryhmätyöskentelyä arvioitiin kirjallisesti
 • Ryhmätöistä annettiin vertaispalautetta suullisesti toisille ryhmille
 • Omaa oppimista arvioitiin kirjoittamalla kirjoitelmat tai tekemällä ajatuskarttoja
 • Valmiiden tuotosten ja työskentelyn arviointi

Materiaalit

Oppikirjat, tietokirjat, itse tuotetut materiaalit, vihkotyöskentely, tietokoneet, kuvataidemateriaalit

Plussat

 Kaikki oppilaat saavat mahdollisuuden näyttää osaamistaan eri tavoin

Kehitettävää

Oppilaiden keskinäiseen palautteen antamiseen ja arviointiin olisi voinut olla lisää aikaa

Tiimi

Strömbergin koulu