Historian opetus luokanopettajan ja S2-opettajan yhteistyönä viidennellä luokalla

Siltamäen ala-asteen työparimalli on kehitetty osana Oikeus oppia -hanketta. Toteutuksessa on mukana kaksi luokanopettajaa sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opettaja. Malli on koettu vaikuttavana varsinkin suomen kielen oppijoiden ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta. Tämä kuvaus sisältää perustiedot joustavan ryhmittelyn mallista, esimerkkituntirakenteet sekä arviointiin liittyviä käytänteitä. Hauskoja hetkiä hissan ja S2:n yhteistyön parissa!

Ryhmäjako:

 • Toisella luokanopettajalla opettajien arvioin mukaan oppilaita, jotka eivät tarvitse tukea sekä yleisen tuen ja tehostetun tuen oppilaita
 • Luokanopettajan ja S2-opettajan muodostamalla työparilla osa S2-oppilaista (kielitaidon tason mukaan) sekä erityisen tuen oppilaita

Ryhmäjaot ovat aina joustavia, ja ryhmiä vaihdellaan edistymisen mukaan. Siltamäessä noin 25 oppilasta on ryhmässä, jossa on oppilaita, jotka eivät tarvitse tukea sekä yleisen tuen ja tehostetun tuen oppilaita. Suomea toisena kielenä opiskelevia ja erityisen tuen oppilaita on toisessa ryhmässä noin 15.

Hyödyt ryhmäjaosta: Oppilaat hyötyvät siitä, että he saavat osaamisen ja kielitaidon tasolleen parhaiten sopivaa opetusta. Toista ryhmää opettava luokanopettaja voi edetä ripeämmin ja syventää käsittelyä, kun toisessa ryhmässä voidaan keskittyä käsitteiden rauhalliseen läpikäymiseen sekä perusasioiden opettelun ja asian ymmärtämisen varmistamiseen.  

Ennen tunteja:  

 • Työparina toimivien luokanopettajan ja S2-opettajan säännöllinen yhteinen suunnitteluaika, mallissa 60–90 minuuttia viikossa. Työparituntien toimintaa suunnitellaan siten, että niiden elementtejä käytetään myös muussa S2-opetuksessa.
 • Sopivien materiaalien etsiminen ja valmistelu
 • Jaksosuunnitelman tekeminen ennakkoon ja tarkentaminen opetustuntien kuluessa

Opetukseen:  

 • Tärkeää on selkeä tuntirakenne sekä riittävä käsittelyaika kullekin asialle/kappaleelle, esimerkiksi 2 tuntia
 • Opetuksessa on käytössä Ritari 5 -kirja sekä opettajan sähköiset materiaalit

Tunti 1, uuden asian käsittely:

 • Kappaleen kuuntelu alaotsikko/asiakokonaisuus kerrallaan
 • Käsitteiden avaaminen ja muiden vieraiden sanojen selitys 
 • Sisältökysymykset: tiedon etsintä (eri vaikeustasoisia kysymyksiä, jotta mahdollisimman monella on mahdollisuus vastata) 
 • Kuvien tarkastelu ja yhdistäminen käsitteisiin 
 • Vihkon ”rakentaminen”: tiivistelmä, avainsanat/käsitteet, ajatuskartta, tehtävät 
 • Tehtävien teko: Kirjoittamista, mallivirkkeet tarjolla 
 • Läksy: Luku- tai kuunteluläksy ja vihkotehtävä, usein ajatuskartta

Tunti 2, kertaustunti:

 • Kappaleen kuuntelu 
 • Läksyjen tarkistus 
 • Syventävät tehtävät (kun asia on tuttu, käsitteiden osaamista syvennetään esimerkiksi ristikkotehtävän avulla, ja kirjoitustehtävissä yhdistetään tietoja asiakokonaisuuden/kappaleen koko alueelta)
 • Kertaavana läksynä kappaleen lukeminen uudelleen 

Kokeet:

 • Ritari 5 -tehtäväpaketista eriyttäen rakennettu koe 
  • Kokeessa varmistetaan erityisesti perusasioiden sekä tärkeimpien käsitteiden osaamista ja ymmärtämistä 
  • Kirjoitustehtävät pitenevät ja monipuolistuvat vuoden mittaan, kun taidot kehittyvät
 • Työnjako:
  • Luokanopettaja tarkistaa ”perustehtävät” (oikein/väärin, yhdistely, sanojen täydentäminen tai annetulla sanalla nimeäminen) 
  • S2-opettaja lukee ja arvostelee kirjoitustehtävät (S2-oppilailla oppilaan omaan kielitaidon tasoon peilaten, asiasisällön arvostelu kielitaidon puutteita huomioimatta) 

Arviointi:

 • Kokeiden keskiarvo, tuntiaktiivisuus, vihkotyöskentely
  • Oppilaita rohkaistaan tekemään parhaansa oppimisen ja osaamisen näkyväksi tekemisessä vähäiselläkin opetuskielen taidolla, ja kokeen vastauksia voi tarvittaessa täydentää suullisesti

Tiimi:

 • S2-opettaja Miisa Hyvärinen
 • luokanopettaja Pirkko-Mari Ahola

Siltamäen ala-asteen koulu