Debatointi opetusmetodina

Helsingin medialukiossa järjestettiin englannin ja yhteiskuntaopin oppiaineita integroiva debattikurssi. World Schools Debate –formaatin mukainen harjoittelu sisälsi argumenttien rakentamista sekä opettajajohtoisesti että tiimityöskentelynä ja paljon yleisön edessä puhumista. Kaikki tapahtui englanniksi.

Tavoitteet

Vihapuheen, valeuutisten ja viihteellistymisen tunkeutuessa mediaan, yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikkaan tarvitaan enemmän kuin koskaan asiallista vuoropuhelua, tietoa, lähdekritiikkiä ja näiden pohjalta asia-argumentteihin perustuvaa väittelyä – debatointia.

Kurssin aikana opiskelija oppii

  • ilmaisemaan itseään rohkeasti ja rakentavasti
  • argumentoimaan vakuuttavasti
  • kuuntelemaan toisen sanomaa
  • arvioimaan saamaansa informaatiota

Mitä tehtiin?

Kurssilla harjoiteltiin argumenttien rakentamista sekä opettajajohtoisesti että tiimityöskentelynä ja paljon yleisön edessä puhumista. Kaikki tapahtui englanniksi.

Lisäksi osa kurssilaisista pääsi viikon mittaiselle debattileirikoulumatkalle Zagrebiin Kroatiaan, jossa on järjestetty vuosittain Euroopan suurin lukioikäisille suunnattu kansainvälinen debattiturnaus, Winter Holidays Open. Tänä vuonna turnaukseen osallistui yli 400 opiskelijaa, lähes sata joukkuetta noin 20 eri valtiosta – eräänlaiset väittelytaidon nuorten olympialaiset siis! 

Miten tehtiin?

Opiskelijoita valmennettiin yhteisopettajuuden keinoin kahden jakson ajan globaalisti tunnetun World Schools Debate –formaatin avulla debatoinnin saloihin.

Teimme kurssin aikana yhteistyötä Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston debattiseurojen kanssa. Kävimme myös Slush-organisaation järjestemässä Talk the Talk-tapahtumassa. Kurssilaiset oppivat vakuuttavaa argumentointia, itsensä voittamista ja esiintymistä. 

Jokaisella opiskelijalla oli oma tavoitetaso. Lahjakkaimmat hioivat kahdeksan minuutin puheenvuoroja rakenteeltaan mahdollisimman vakuuttaviksi, aloittelijat opettelivat ensin ylipäätään puhumaan englanniksi yleisön edessä ja pidensivät puheenvuorojaan opittuaan perustelemaan väitteitään paremmin kurssin etenemisen myötä.

Osallistujat

Helsingin medialukion opiskelijoita kaikilta ikäluokilta.

Arviointi

Kurssi oli erittäin onnistunut. Samoin siitä poikinut kilpailumatka Zagrebiin.

Opiskelijat ylittivät itsensä:

  • “Puhuin just viisi minuuttia englanniksi yleisön edessä perintöverosta, aihe josta en aikaisemmin tiennyt mitään – mitä on tapahtunut?”
  • “Nyt ymmärrän, miksi historian ja kielten opiskelu on niin tärkeää!”
  • “Opin rakentamaan argumenttejani paljon selkeämmiksi ja vakuuttavimmiksi TEEL-metodilla.”
  • “En olis ikinä uskonut, että itseluottamus voi kasvaa näin paljon yhden viikon aikana.”

Tällaisten lukiolaisnuorten kanssa on opettajienkin ollut mahtavaa tehdä yhteistyötä – ja oppia itsekin!

Materiaalit

Jaetut asiakirjat: väittelytiimi haki tietoa ja jakoi materiaalia

Videokuvaus: väittelyharjoituksia kuvattiin ja analysoitiin yhdessä

Lisäksi apua saatiin Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston debattiseuroilta ja Slush-organisaation järjestemästä Talk the Talk-tapahtumasta.

Plussat

Niin kurssin aikana kuin kisamatkalla ilmapiiri oli innostunut ja tsemppaava. 

Opiskelijoiden lisäksi myös opettajat kokivat oppineensa paljon.

Debatointi on ilmiöoppimista parhaimmillaan. Eri oppiaineet kuten yhteiskuntaoppi, historia, englanti, psykologia, filosofia ja ilmaisutaito linkittyvät huomaamatta ja itsestään toisiinsa.

Kehitettävää

Debatoinnin opetusmenetelmänä voisi ottaa käyttöön laajemminkin; monessa eri aineessa ja monella eri ikätasolla. 

Tiimi

englannin opettaja Terhi Manelius ja historian ja yhteiskuntaopin opettaja Jarkko Liedes, Helsingin medialukio