Avaruuteen tutustumista

Tutustuimme avaruuteen avaruusjakson aikana, joka oli jaettu viiteen yhden viikon mittaiseen osioon: maapallo, aurinkokunta, tähdet, avaruuden tutkimus ja extra-aihe oman kiinnostuksen mukaan.

Tavoitteet

 • Tutustua avaruuteen ilmiöoppimisen menetelmillä
 • Hyödyntää erilaisia digitaalisia ympäristöjä (Teams, Wikikirjastot, Powerpoint, Tabletkoulu, Word) osana opiskelua

Mitä tehtiin?

Avaruuteen tutustumisjakso käsitti viisi pienempää viikon mittaista osiota: Maapallo, Aurinkokunta, tähdet, avaruuden tutkimus ja extra-aihe oman kiinnostuksen mukaan. Jokaisesta osiosta tehtiin oma tietotekstinsä kuvineen yms. Jokaiseen näistä opiskeltavista osioista liittyi myös verkkotehtäviä (Tabletkoulu + muita), tiedonhakua, katselutehtäviä ja keskeisten käsitteiden selvittämistä ja määrittelyä.

Miten tehtiin?

Jokaisen viikon alussa käytiin viikko-ohjelma läpi (aihe, keskeiset käsitteet, verkkomaterialit, verkkoharjoitukset, lähteet). Viikko-osion ensimmäisellä tunnilla käytiin läpi asioita yhdessä keskustellen ja ihmetellen ja 2. ja 3. tunti tehtiin itsenäisempää työskentelyä oman kiinnostuksen suuntautumisen mukaan.

Osallistujat

Pakilan ala-asteen 5.luokkalaiset.

Arviointi

 • Kirjallinen työskentely
 • Itsearviointi
 • Vertaisarviointi
 • Tuntityöskentely
 • Itse valitseman extraosuuden toteutuksen pohjalta

Materiaalit

 • Oppikirjat
 • Tabletkoulu
 • Wikikirjasto (Vapaita oppikirjoja)
 • Yle Areena (Avaruuskansiot)
 • Muut kirjalliset ja internet-lähteet

Plussat

 • Puhtaaseen ilmiöjaksoon verrattuna aikataulussa pysyminen mielestäni helpompaa.
 • Oppijat oppivat perustietoja viikon avaustunnilla ja voivat kahdella muulla tunnilla laajentaa osaamistaan oman kiinnostuksensa suuntaan.
 • Viiteen osaan jaettu jakso hahmottuu oppijoille hyvin ja joka viikon alussa jaettu viikko-ohjelma auttaa hahmottamisessa.
 • Sopiva sekoitus yhdessä oppimista ja yksilöllistä tutkiskelua.

Kehitettävää

 • Itse- ja vertaisarviointia täytyy taitona harjoitella lisää.

Tiimi

Pakilan ala-asteen koulu