Arktinen kurssi Luonnontiedelukiossa

Arktinen alue on lukuvuoden 2018-2019 teema Helsingin luonnontiedelukiossa. Alue on erityisen ajankohtainen nyt, kun Suomi johtaa Arktista neuvostoa. Tutustumme kurssilla arktisen alueen luontoon, ihmisten toimintaan alueella sekä toiminnan vaikutuksiin herkässä ympäristössä. Perehdymme alkuperäiskansojen asemaan, kieliin ja kulttuureihin. Vuoden aikana voi suorittaa koko arktisen kurssin tai osallistua seuraamalla avoimia luentoja tai valitsemalla jonkin, itselleen sopivan tapahtuman.

Tavoitteet

Arktinen alue on lukuvuoden 2018-2019 teema Helsingin luonnontiedelukiossa. Alue on erityisen ajankohtainen nyt, kun Suomi johtaa Arktista neuvostoa. Tutustumme kurssilla arktisen alueen luontoon, ihmisten toimintaan alueella sekä toiminnan vaikutuksiin herkässä ympäristössä. Perehdymme alkuperäiskansojen asemaan, kieliin ja kulttuureihin. 

Vuoden aikana voi suorittaa koko arktisen kurssin tai osallistua seuraamalla avoimia luentoja tai valitsemalla jonkin, itselleen sopivan tapahtuman.

Kurssin tarkoituksena on paitsi tarjota kurssia omille opiskelijoillemme, myös esitellä toteuttamiskelpoinen malli ajankohtaiseen aiheeseen liittyvästä ilmiökurssista muille lukioille. 

Olennainen osa kurssia on vuorovaikutus lukiomme ja Ivalon lukion oppilaiden ja opettajien kesken. Toinen olennainen osa on mahdollisuus seurata tutkijoiden ja päättäjien toimintaa Arktisen neuvoston ja UArcticin kokouksissa. Tavoitteena on yhdistää teoriaa ja käytäntöä, tutkimusta ja kohtaamisia ja konkreettisesti nähdä, miten asioita viedään eteenpäin.

Mitä tehtiin?

Arktinen kurssi koostuu 34:sta opintopisteestä, jotka opiskelija kokoaa valitsemistaan osasuorituksista. Osa opinnoista on kaikille yhteisiä. Kurssin suorittaminen alkaa yhteisellä aloitusluennolla ja päättyy yhteiseen lopetusluentoon. Kaikki opiskelijat osallistuvat luennoille sekä valitsemiinsa työpajoihin. Muut suoritukset ovat vapaasti valittavissa. 

Opiskelija pitää suorituksistaan opiskelupäiväkirjaa, joka on osa kurssin lopputuotteena syntyvää portfoliota. Lukuvuoden aikana on tarjolla ohjaustapaamisia, joissa voi saada apua oman kurssisuorituksen suunnitteluun.

Kurssityöt palautetaan Google Classroomiin. Kurssin kaikki tapahtumat löytyvät Wilmasta, jonka kautta niihin myös ilmoittaudutaan.

Miten tehtiin?

Arktinen kurssi koostuu näistä suorituksista:

 1. Aloitustapaaminen – pakollinen kaikille opiskelijoille. Tapaamisessa saa tietoa kurssin suoritustavoista ja aikatauluista. 
 2. Luennot. Asiantuntijaluennot ovat avoimia kaikille opiskelijoille. Arktisen kurssin opiskelijat kuuntelevat kaksi pakollista luentoa ja valitsevat sen jälkeen 1-3 vapaavalintaista luentoa ja liittävät ne osaksi omaa suoritustaan. Luentojen aiheena ovat mm. arktisen alueen maantiede,  ilmastonmuutos, arktisen alueen kansat jne. 
 3. Työpajat. Jokainen arktisen kurssin opiskelija osallistuu vähintään kahteen työpajaan. Työpajojen aiheina ovat mm. musta hiili, arktisten kansojen musiikki ja taide, esihistoria ja pyhät paikat, komien kieli ja kulttuuri jne,
 4. Matka, vierailu tai tapahtuma koulun ulkopuolella. Jokainen arktisen kurssin opiskelija osallistuu johonkin vierailuun tai tapahtumaan koulun ulkopuolella. Vaihtoehtoja:
  a) Matka Rovaniemelle, Ivaloon ja Inariin sekä vastavierailun järjestäminen Hellussa.
  b) Osallistuminen arktisten yliopistojen verkoston UArcticin seminaariin (erityisesti abit)
  c) Vapaaehtoistyö Arktisen neuvoston puheenjohtakauden päätöskokouksessa huhtikuussa.
  d) Vierailu jäänmurtajalla.
  e) Muu koulun ulkopuolinen tapahtuma. 
 5. Vapaavalintainen osuus. Esimerkiksi mediaseuranta, case study, päivänavaus, muuhun aineeseen tehty tutkielma arktisesta aihepiiristä jne. 6. Lopetustapaaminen – arktiseen vuoteen liittyvien töiden ja portfolioiden esittely sekä päätösluento.

Osallistujat

 • 5 arktisen kurssin opettajaa (kaksi biologian ja maantieteen, yksi uskonnon ja psykologian, yksi äidinkielen ja yksi opinto-ohjaaja)
 • muut opettajat ja henkilökunta
 • 44 kurssin valinnutta opiskelijaa
 • muut Luonnontiedelukion opiskelijat, jotka voivat osallistua johonkin tapahtumaan vuoden aikana

Arviointi

Opintosuoritukset arvioidaan pisteittäin. Opiskelija kokoaa lopuksi oman portfolion, josta käyvät ilmi kaikki omat osasuoritukset. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Materiaalit

 • Kurssin kotisivu
 • Google Classroom (jossa on mm. luentotallenteita poissa olleille)
 • Artikkeleita ja kirjallisuutta ohjaajien valinnan mukaan

Plussat

Kurssi muodostaa uudenlaisen opiskelutavan, joka pohjautuu oppilaan omiin mielenkiinnon kohteisiin ja mahdollisuuteen luoda kurssista aivan oma toteutus. Kurssi tarjoaa paljon mahdollisuuksia koulun ulkopuoliseen työskentelyyyn sekä avaa aitiopaikalta suomalaista ja kansainvälistä vaikuttamista arktisen alueen kysymyksissä. Se antaa myös mahdollisuuden “laittaa kädet saveen” eli tehdä itse esim. vapaaehtoistyötä. 

Kehitettävää

Suurin haaste kurssilla on ollut viestittäminen. Opiskelijoilla ja opettajilla on totuttelua siihen, miten opiskelijat tavoitetaan, kun säännöllisiä kohtaamisia ei ole. Toiseksi kurssita tiedottaminen koulun ulkopuolelle vaatii työtä ja paneutumista.

Tiimi

Helsingin luonnontiedelukio