LOOK − Lukio-opiskelijoiden opiskeluympäristöjen kehittäminen

Lukiokoulutus

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.1.2022 – 31.7.2023

Tavoitteet: Hankkeen päätavoitteena on tukea opiskelijoiden mahdollisuutta yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin suorittamalla opintoja 1) Stadin lukioiden yhteiseltä kaupunkitarjottimelta 2) lähi- tai verkko-opetustarjonnasta 3) muissa oppilaitoksissa/korkeakouluissa. Erityisenä tavoitteena on kehittää Helsingin verkkolukiota, jonka avulla lukioiden opiskeluympäristöt laajenevat ulos koulurakennuksesta digitaaliseen opiskeluympäristöön tai muihin oppilaitoksiin. Hankkeessa kehitetään verkkolukiota palveluksi, joka tarjoaa opiskelijoille sujuvan ja innostavan etä- ja verkko-opintojaksojen suorittamismahdollisuuden. Verkkolukioon kootaan yhteen paikkaan yhteistyökurssit korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa. Hankkeessa pilotoidaan mahdollisuutta suorittaa Helsingin työväenopiston tai Stadin ammatti- ja aikuisopiston opintoja osana lukiotutkintoa sekä rakennetaan yhteistyömallia. Opettajien kanssa kehitetään verkkolukion digipedagogiikkaa. Eri toimijat osallistuvat kehittämistyöhön.

Yhteystiedot: Kati Immeli-Vänskä, projektipäällikkö, kati.immeli-vanska@hel.fi, p. 040 635 2288