LOOK II − Lukio-opiskelijoiden opiskeluympäristöjen kehittäminen

Kuva: Roni Rekomaa

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.8.2023 – 31.12.2024

Look II -hanke on jatkohanke Look -lukio-opiskelijoiden oppimisympäristöjen kehittäminen 2021-2023 -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on kehittää verkko- ja etäopetuksen saavutettavuutta, lisätä työelämäyhteistyötä ja kehittää tekoälyn hyödyntämistä osana verkko-opetusta ja oppimista. Erityisenä tavoitteena on kehittää Helsingin verkkolukiota palveluksi, joka tarjoaa opiskelijoille sujuvan ja innostavan etä- ja verkko-opintojaksojen suorittamismahdollisuuden. Hankkeessa rakennetaan yhteistyömalllia ja kehitetään mahdollisuuksia suorittaa opintoja Helsingin työväenopistossa ja Stadin ammatti- ja aikuisopistossa osana lukiotutkintoa. Hankkeessa toimivat verkkolukion kehittäjäopettajat vahvistavat verkko-opetuksen digipedagogiikkaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa .

#Lukiokoulutus