DigiLingua − kielten opetuksen kehittämishanke

Vapaa sivistystyö

Rahoittaja: Opetushallitus

Hankeaika: 1.8.2021 – 31.12.2022

Hankkeen koordinaattori: Helsingin työväenopisto

Hankkeen osatoteuttajat: Omnia Espoon työväenopisto, Vantaan aikuisopisto, Helsingfors Arbis, Esbo Arbis, Kauniaisten kansalaisopisto

Tavoitteet: DigiLingua -hankkeen tavoitteena on tallentaa, hyödyntää ja jakaa poikkeusaikana saavutettua verkko- ja digipedagogista osaamista. Poikkeusaikana pääkaupunkiseudun kansalaisopistoissa siirryttiin nopeasti ja joustavasti etä- ja monimuoto-opetukseen erityisesti kielten opetuksessa. Nopean etä- ja monimuoto-opetukseen siirtymisen myötä otettiin käyttöön ja testattiin uusia kielten opetuksen menetelmiä. Sekä opettajat että oppijat oppivat uusia taitoja ja menetelmiä. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja jakaa saavutettua osaamista. Hankkeessa pyritään myös vastamaan poikkeusajan esille tuomiin uusiin tarpeisiin ja haasteisiin kansalaisopistojen kielten verkko-opetukseen liittyen. Tavoitteena on luoda selkeyttä kielten etä- ja monimuoto-opetukseen osana vapaan sivistystyön kielten opetusta ja luoda yhteinen kriteeristö laadukkaalle verkko-pedagogiikalle. Lisäksi hankkeessa luodaan digitaalisuutta hyödyntäviä yhteistyömalleja opistojen yhteiskehittämiselle ja osaamisen jakamiselle.

Yhteystiedot: Mervi Garcia, koordinaattori