Framtidsvisualisering

Mål

Att förstå vad Framtidsvisualisering är och hur metoden kan utnyttjas i undervisningen.

Läroämnen som ingår i avsnittet

  • Kan på något sätt tillämpas i alla obligatoriska läroämnen.

Beskrivning

Syftet med metoden Framtidsvisualisering är att minska ångesten genom att planera ett mål för framtiden.

Att inkludera sitt individuella perspektiv i en positiv föreställning om framtiden som byggs upp tillsammans ger en upplevelse om meningsfullhet. Att koppla samman gemensamma aktiviteter med det individuella perspektivet är också ett sätt att lindra deltagarnas ”framtidsångest”. Syftet är att första skapa förändring hos individen och sedan sträva efter förändring i gemenskapen. 

I detta avsnitt finns spelet Föreställningar om framtiden, som är enkelt för läraren. Spelet ska spelas tillsammans med hela gruppen, så att läraren projicerar spelet på skärmen där alla kan se det. De studerande behöver för spelet antingen papper och penna eller till exempel plattformen Flinga där de kan sätta upp lappar. Spelet är enkelt, men vi rekommenderar att läraren först testar det på egen hand. Spelet kan pågå under en hel lektion, men om man vill, kan läraren också dra en kortare version av det. Efter spelet kan gruppen tillsammans skapa ett gemensamt framtidsverk (anvisningarna finns i uppgifterna).

Thinglink: Framtidsvisualisering

Tilläggsmaterial

Nedan ges exempel på tilläggsmaterial som också kan vara användbara i bearbetningen av ämnet. 

My2050 tar eleverna ut på äventyr i framtiden. Kom och lyssna på Youtubeinfluencern Niha Bee som lever i år 2050! Tillsammans med Niha får du bekanta dig med framtiden som klimatförändringarna har format. Spelet har skapats av Visia GameFactory.

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet.

Källor:

Föreställningar om framtiden: https://peda.net/kansanopistot/sky/esol/oppiminen-luonnos/est3/t

Ungas framtidstro falnar: https://www.nuori.fi/2021/03/10/nuorten-tulevaisuususkon-hiipuminen/

Spelet My2050: https://my2050.fi/