Framtidens arbetsliv

Mål

Att identifiera olika möjligheter i arbetslivet med tanke på en hållbar framtid.

Läroämnen som ingår i avsnittet

  • SH1
  • SH2
  • HÄ1

Beskrivning

Enligt den nya Grunderna för gymnasiets läroplan 2021 ska den studerande i gymnasieutbildning för unga ha möjlighet att utveckla sin arbetslivskompetens.

I detta avsnitt får gymnasieeleven bekanta sig med olika möjligheter i arbetslivet med tanke på en hållbar framtid. I avsnittet bekantar vi oss med olika slags arbetsplatser, där huvudfokus ligger på en hållbar framtid eller där en hållbar framtid syns i arbetet. Vi går också igenom Helsingfors stads klimatgärningar, Sitras Svaga signaler-berättelser, karriärskuggning och arbetsplatsernas internationalitet. På videorna berättar arbetstagare om sina arbetsplatser och om hur en hållbar framtid syns i deras arbete.

Thinglink: Framtidens arbetsliv

Tilläggsmaterial

Nedan ges exempel på tilläggsmaterial som också kan vara användbara i bearbetningen av ämnet. 

Video: Helsingfors stad och en hållbar framtid: https://youtu.be/TmaQWWTTWP4

Video:  Företag inom cirkulär ekonomi: Hävikkimestari och Nolla: https://www.youtube.com/watch?v=JJfvcuTSFSA

Video: Företag inom cirkulär ekonomi: Vaatepuu: https://youtu.be/ZEfbFxpupt4

Video: Företag inom cirkulär ekonomi: Lidl: https://youtu.be/yJGxQDraY6Q

Podcast: Unga företagare som förändrar världen: https://www.ostavastuullisesti.fi/oppiminen/?cn-reloaded=1

Video: Hur möts arbetslivet och gymnasiet?: https://youtu.be/u38xpUTfJkU

Nyhet: Opiskelijat pelastivat varastoon unohtuneet häämekot ja myyvät niitä nyt vastuullisille morsiamille: ”Hullua, että muoti vaihtuu nopeasti”: https://yle.fi/uutiset/3-12310413?utm_campaign=yle-4-9-19&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR20VwAtd8LarnVB5aA0LFHMUduqbvfTJQS90YHcGVFUhNhY8DS7Tzf44kg

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet.

Wordwall-uppgifter

Som en del av materialet finns interaktiva uppgifter för eleverna som skapats med verktyget Wordwall. En del av uppgifterna finns inbäddade på ThingLink.

Om du vill kan du använda Wordwall-uppgifterna som stöd i undervisningen. Eleverna kan göra uppgifterna individuellt eller så kan de projiceras på skärmen och göras tillsammans i gruppen.

Källor:

Grunderna för gymnasiets läroplan 2019: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf

WWF: Information om oss: https://wwf.fi/wwf-suomi/tietoa-meista/  

Hållbara Helsingfors: https://hallbarahelsingfors.hel.fi/  

Sitra: Heikot signaalit 2022: https://www.sitra.fi/julkaisut/heikot-signaalit-2022/  

Tio tips om arbetslivet för unga: https://www.nuori.fi/2021/11/17/10-vinkkia-nuorille-tyoelamaan/

Amnesty: https://www.amnesty.fi/

Finlands Fredsförbund: https://rauhanliitto.fi/teemat/ilmastonmuutos/

Plan International: https://plan.fi/

Helsingfors stad: Energi: https://helsinginilmastoteot.fi/city-act/energia/

Helsingfors stad: Energiproduktion: https://helsinginilmastoteot.fi/kaupungin-ilmastotyo/energiantuotanto/

Helen: Ansvarsrapport: https://www.helen.fi/helen-oy/vastuullisuus/vastuullisuusraportti/hiilineutraali-tulevaisuus/energiantuotanto

Video:  Företag inom cirkulär ekonomi: Hävikkimestari och Nolla: https://www.youtube.com/watch?v=JJfvcuTSFSA

Video: Företag inom cirkulär ekonomi: Vaatepuu: https://youtu.be/ZEfbFxpupt4

Video: Företag inom cirkulär ekonomi: Lidl: https://youtu.be/yJGxQDraY6Q

Podcast: Unga företagare som förändrar världen: https://www.ostavastuullisesti.fi/oppiminen/?cn-reloaded=1

Video: Hur möts arbetslivet och gymnasiet?: https://youtu.be/u38xpUTfJkU

Nyhet: Opiskelijat pelastivat varastoon unohtuneet häämekot ja myyvät niitä nyt vastuullisille morsiamille: ”Hullua, että muoti vaihtuu nopeasti”: https://yle.fi/uutiset/3-12310413?utm_campaign=yle-4-9-19&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR20VwAtd8LarnVB5aA0LFHMUduqbvfTJQS90YHcGVFUhNhY8DS7Tzf44kg

Intresserad av en internationella karriär?: https://rekrytointi.com/tyonhaku/muita-uravinkkeja/kiinnostaako-sinua-kansainvalinen-ura/

Fem steg mot dina drömmars arbetsplats: https://rekrytointi.com/tyonhaku/apua-uran-eri-vaiheisiin/miten-loytaa-unelmatyo-5-askelta-kohti-unelmiesi-tyopaikkaa/

Video: Helsingfors stad och en hållbar framtid: https://youtu.be/TmaQWWTTWP4