Mediernas inflytande på mig

Mål

Att lära sig att identifiera pålitliga informationskällor och läsa nyheter kritiskt.

Läroämnen som ingår i avsnittet

  • ÄI5
  • SL1
  • SL3
  • LK2

Beskrivning

Nyheter och olika informationskällor har en tendens att påverka vår tankevärld. I detta avsnitt går vi igenom hur du kan identifiera pålitliga informationskällor och hur man bör läsa nyheter.

I avsnittet ingår två videor med hjälp av vilka du lär dig att söka material och identifiera pålitliga videokällor.

Länk: Mediernas påverkan på mig

Tilläggsmaterial

Nedan ges exempel på tilläggsmaterial som också kan vara användbara i bearbetningen av ämnet. 

Video: Materialsökning i webbtjänsten Helmet https://youtu.be/HrsZXzXrM_A

Video: Identifiera pålitliga videokällor  https://youtu.be/paRkycN6Qbk

Uppgifter

Du hittar uppgifterna för detta avsnitt i denna PDF-fil. Läraren kan modifiera uppgifterna för de egna behoven. Läraren kan också välja vilka uppgifter hen vill använda i avsnittet.

Wordwall-uppgifter

Som en del av materialet finns interaktiva uppgifter för eleverna som skapats med verktyget Wordwall. En del av uppgifterna finns inbäddade på ThingLink.

Om du vill kan du använda Wordwall-uppgifterna som stöd i undervisningen. Eleverna kan göra uppgifterna individuellt eller så kan de projiceras på skärmen och göras tillsammans i gruppen.

Källor

Medieläskunnighet: https://uudetlukutaidot.fi/sv/medielaskunnighet-2/

Klimatångest och att leva med det: https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/ilmastoahdistus-ja-sen-kanssa-elaminen/

Hållbar utveckling: https://toivoajatoimintaa.fi/kestava-kehitys/

Ei hötkyillä, sillä meillä menee paremmin kuin koskaan: https://wiseproject.fi/ei-hotkyilla-silla-meilla-menee-paremmin-kuin-koskaan/

Ensin pandemia, sitten sota – traumaterapeutin vinkki jaksamiseen kaiken keskellä: “Perhoshalauksella voi rauhoittaa itse itseään”: https://yle.fi/uutiset/3-12340313

Materialsökning i webbtjänsten Helmet: https://youtu.be/HrsZXzXrM_A

Video: Identifiera pålitliga videokällor  https://youtu.be/paRkycN6Qbk